Huolestuneilta asukkailta tulee kyselyitä väestönsuojista

Venäjän hyökätessä Ukrainaan, pelastusviranomaisille on tullut runsaasti huolestuneiden asukkaiden kyselyitä väestönsuojista. Myös äänekoskelaisilta on tullut jonkin verran kysymyksiä alueen väestönsuojatiloista.

Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä sellaista uhkaa, mikä edellyttäisi väestönsuojien käyttöönottamista tai esimerkiksi joditablettien käyttöä. – Paniikkiin ei ole mitään syytä, mutta toki suomalaisten viranomaisten tiedotteita tulee seurata ja tarvittaessa toimia ohjeiden mukaan, Äänekosken kaupunginjohtaja Matti Tuononen sanoo.

Väestönsuojat ovat kiinteistön omistajien vastuulla

Keski-Suomen pelastuslaitoksen mukaan maakunnassa on yli 2 400 työpaikan tai asuinrakennuksen väestönsuojaa. Väestönsuoja löytyy useimmiten isompien taloyhtiöiden tai työpaikkojen yhteydestä ja ne ovat näiden kiinteistöjen asukkaiden tai työntekijöiden käytössä. Väestönsuojapaikkoja on myös julkisten tilojen yhteydessä, kuten kouluissa ja päiväkodeissa, joissa ne on tarkoitettu kiinteistön käyttäjille. 

Väestönsuojat on merkitty kansainvälisellä tunnuksella, joka on sininen kolmio oranssilla taustalla.

Keski-Suomessa ei ole yleisiä väestönsuojia, eikä niitä ole myöskään Äänekoskella. Myöskään pienemmissä taloyhtiöissä tai omakotitaloissa väestönsuojaa ei yleensä ole. Äänekoskella ei ole esimerkiksi omakotitaloalueilla tai rivitaloasukkaille väestönsuojia, vaan suojatoimista vastaavat tällöin asukkaat itse. Viranomaiset ohjeistavat tilanteen vaatiessa myös niitä, joille ei ole osoitettu ennalta väestönsuojapaikkaa. Väestön suojelemiseksi viranomaiset voivat myös evakuoida eli siirtää väestöä. Evakuoinnit toteutetaan vain, jos väestöä ei kyetä muilla tavoin suojaamaan.

Väestönsuojat ovat kiinteistön omistajien vastuulla. Suojat tulee saattaa toimintakuntoon 72 tunnin kuluessa siitä, kun uhka on tiedossa. Taloyhtiön tai kiinteistön koulutettu ja nimetty väestönsuojanhoitaja vastaa väestönsuojan kunnossapidosta ja käyttökuntoon laittamisesta.

Äänekosken kaupunki kannustaakin esimerkiksi taloyhtiöitä tutustumaan omiin väestönsuojatiloihinsa ja tarkistaa, että niissä kaikki tarvittava.

Väestönsuojelusta vastaa pelastuslaitos

Väestönsuojien rakentamisesta ja ylläpidosta säädetään pelastuslaissa luvussa 10 ”Väestönsuojeluun varautuminen ja väestönsuojelukoulutus” sekä luvussa 11 ”Väestönsuojat”. Pelastuslakiin voi tutustua täällä: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379#L10.

Pelastuslain mukaan pelastustoimen viranomaisten on varauduttava toimialaansa kuuluvien väestönsuojelutehtävien hoitamiseen riittävin suunnitelmin ja etukäteen tapahtuvin valmisteluin.

Kotivarasta vastaa jokainen itse

Omatoiminen varautuminen on kaikissa tilanteissa järkevää. – Jokaisen tulisi huolehtia siitä, että kotona on vähintään kolmen vuorokauden varmuusvarasto, mikäli palvelut häiriintyisivät tai ulkona liikkuminen syystä tai toisesta kiellettäisiin, Matti Tuononen sanoo.

Suomen viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus kotitalouksille on 72 tuntia: kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta mahdollisen häiriötilanteen sattuessa. Kotoa pitäisi löytyä vähintään kolmeksi vuorokaudeksi ruokaa ja lääkkeitä. Esimerkiksi pitkittynyt sähkökatko voi aiheuttaa tilanteen, jonka takia yhteiskunnan tarjoamat palvelut häiriintyvät tai jopa keskeytyvät.

Olisi myös tärkeää tuntea varautumisen perusteet eli tietää esimerkiksi, mistä saa oikeaa tietoa häiriötilanteessa ja miten pärjätä kylmenevässä asunnossa. Kotivaraa hyödynnetään myös väestönsuojaan siirryttäessä, sillä asukkaiden on tuotava mukanaan omat ruuat.

Viranomaiset ohjeistavat kansalaisia omatoimisesta varautumisesta täällä: https://72tuntia.fi/.

Lisätietoja:

Keski-Suomen pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Pauli Nurminen, 050 452 4030, pauli.nurminen@jyvaskyla.fi

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö: https://72tuntia.fi/, https://www.spek.fi/turvallisuus/varautuminen-kotona/vaestonsuojelu/

Äänekosken kaupunginjohtaja Matti Tuononen, 020 632 2010, matti.tuononen@aanekoski.fi

Uutinen julkaistu 7.3.2022, muokattu 14.3.2022 klo 14:14

Uutisia Äänekoskelta

  • Kaikki
  • Asuminen ja ympäristö
  • Hallinto ja päätökset
  • Ikääntyneet
  • Kasvatus ja koulutus
  • Kulttuuri ja liikunta
  • Lapsiperheet
  • Nuoret
  • Työ ja yrittäminen
  • Uudet asukkaat

Nuorten kesä Äänekoskella 2023 - Tule mukaan toimintaan!

Äänekosken kaupungin nuorisopalvelut järjestää kivaa tekemistä nuorille kesällä 2023! Luvassa on mm. nuorten leiri, yhdessä tekemistä ja pelaamista sekä lukuisia retkiä ja toimintapäiviä. Liikkuvan nuorisotyön Kesäkaara näkyy, kuuluu ja kulkee Äänekosken alueella arkisin, Etsivät nuorisotyö palvelee myös kesällä ja Suolahden nuorisotilat ovat avoinna myös kesällä. Ilmoittaudu ja tule mukaan kesätoimintaan!

31.5.2023

Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta 19.4.2023

Osana Koskelan 80-vuotisjuhlaviikkoa kaupungintalolla vietettiin 19.4.2023 ”Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta” -tapahtumaa! Ympäristötoimen väki esitteli Äänekosken kaupungin tekemää kunnianhimoista ja strategista ilmastotyötä. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä, mikä on viisi vuotta edellä kansallisista tavoitteista. Ympäristö- ja ilmastovahtisivustolle on koottu kaikki konkreettiset toimenpiteet, mitä ilmaston eteen on tehty, mitä on suunniteltu ja mitkä ovat kesken.

24.4.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen Äänekosken kouluterveydenhuollon tiedot (15.2.2023)

Kouluterveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta opiskeluhuollossa. Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen ja perheeseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Kouluterveydenhoitaja osallistuu opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.

15.2.2023

Asukkaat olivat yksimielisiä kaavoittamisen iltapäivässä Suolahdessa: Kukkulanmäen alue on oikea helmi

Äänekosken kaupungin kaavoittamisen iltapäivän 8.2.2023 työpajan aiheena oli Suolahden Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos. Tavoitteena on saada tämän vuoden aikana alueesta kaavaluonnokset ja vanhat kaavamääräykset päivitetään ajantasaisiksi. Äänekosken kaupunki halusi hyvissä ajoin jo ennen luonnosten laatimista osallistaa asukkaita ja kuulla heidän toiveitaan, joita alueen kaavoittamisessa otetaan huomioon.

10.2.2023

Äänekoski-lisän myöntämisen perusteita yhdenmukaistettiin muiden kuntakokeilukuntien kanssa: ”Näemme pienissä yrityksissämme kasvupotentiaalin”

Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun kunnat, eli Äänekoski, Jyväskylä, Laukaa ja Muurame, yhdenmukaistivat työllistämisen kuntalisän myöntämisen periaatteensa. Äänekoskella muutokset astuvat voimaan 1.3.2023 alkaen. Muutokset aiempaan ovat kuntakokeilun kunnissa melko pieniä. Merkittävin muutos on kuitenkin se, että jatkossa yksinyrittäjien on helpompi palkata yrityksensä ensimmäinen työntekijä.

9.2.2023