Järjestöjen perusavustukset 2020

Äänekosken kaupunki ilmoittaa haettavaksi

 • kulttuuritoimen
 • kyläyhdistysten
 • liikuntatoimen
 • nuorisotoimen
 • sosiaali- ja terveysalan

Vapaa-aikalautakunta myöntää vuosittain perusavustuksia rekisteröityjen äänekoskelaisten kulttuuri-, liikunta-, nuoriso-, kylä-, sekä sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja järjestöjen säännölliseen toimintaan. Perusavustukset myönnetään kerran vuodessa ja myönnetty avustus voi olla korkeintaan 50 % toiminnan kokonaismenoista.

Avustuslomakkeet ja hakuohjeet löytyvät Äänekosken kaupungin verkkosivuilta kohdasta Kulttuuri ja vapaa-aika -> Avustukset -> Perusavustukset.

Hakemuksen mukana on toimitettava ainakin seuraavat liitteet:

 • Toimintakertomus vuodelta 2019
 • Vahvistettu tilinpäätös vuodelta 2019 (tuloslaskelma, tase, tilin-/toiminnantarkastajien lausunto)
 • Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020
 • Uuden hakijan kyseessä ollessa säännöt

Avustushakemuksen voi jättää joko sähköisellä hakulomakkeella tai tulostettavalla ja postitettavalla hakulomakkeella. Hakemus on toimitettava vapaa-aikatoimistoon pe 17.4.2020 klo 15.00 mennessä.

Osoite:
Äänekosken kaupunki
Vapaa-aikalautakunta
Kalevankatu 2
44100 Äänekoski

Avustushakemus hylätään, mikäli se saapuu vapaa-aikatoimistoon määräajan jälkeen.

Äänekosken kaupungin vapaa-aikalautakunta

Lisätietoja antavat:

 • Kulttuuritoimen, kyläyhdistysten, liikuntatoimen sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustukset, vs. vapaa-aikajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen 020 632 3259
 • Nuorisotoimen avustukset, nuorisosihteeri Mika Inkeroinen puh. 0400 776 205