Jätehuollon ajankohtaiset kuulumiset Äänekoskella

– Sammakkokankaan nykyinen palvelutaso on väestömäärään ja vapaa-ajankiinteistöjen määrään nähden verrattain hyvä, totesi Sydän-Suomen jätelautakunnan jätehuoltoasiamies Heli Rämänen. Rämänen esitteli jätehuollon ajankohtaisia kuulumisia Äänekosken kaupunginvaltuustolle.

Äänekosken kaupungin jäteyhtiönä toimii 12 kunnan yhteinen Sammakkokangas Oy ja jäteviranomaisena Sydän-Suomen jätelautakunta. Sammakkokangas yhtiönä vastaa osakaskuntiensa jätehuollon palvelutehtävistä ja operatiivisesta puolesta, kuten jätteen loppusijoituksesta, laskutuksesta, jätteenkuljetuksen järjestämisestä ja lajitteluasemista. Jätelautakunta vastaa jätehuollon viranomaistehtävistä, kuten määräysten, palvelutason ja maksujen vahvistamisesta sekä poikkeamispäätöksistä. 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on jätehuollon valvontatehtävät.

Pakkaus- ja biojätteen kiinteistöittäinen kerääminen laajenee, pakkausjätteen keräyspisteet vähenevät

Jätelakiin on tulossa uudistuksia, jotka näkyvät myös Äänekosken asukkaille.

Jätelain muutos siirsi pakkausjätteet tuottajien vastuulle jo vuonna 2016. Nyt uuden lakimuutoksen myötä tätä vielä täsmennettiin korvausvelvollisuudella ja ensisijaisen keräyksen painottamista kiinteistökohtaiseksi keräykseksi.

Tuottajilla on omia Rinki-keräyspisteitä, joissa kerätään kartonkia, lasia, metallia ja muovia. Tällä hetkellä Ringin keräyspisteitä on Äänekoskella kauppojen yhteydessä kahdeksan. Uuden jätelain myötä 1.7.2023 alkaen pakkausjätettä aletaan Sammakkokankaan toimesta keräämään vähintään viiden huoneiston kiinteistöiltä, jolloin todennäköisesti osa Rinki-keräyspisteistä myös Äänekoskella lopetetaan. 

– Eli Rinkipisteiden määrästä ei voida tietää, eikä voida vaikuttaa. Kunnan täydentävä pakkausjätteen keräys vähenee. Nyt on esitetty, että pisteitä olisi Äänekoskella yhteensä 16 vuoden 2026 loppuun mennessä (sisältää Rinki-pisteet ja kunnan täydentävät pisteet), Rämänen selventää. – Ilman tätä verkoston supistamista jouduttaisiin perusmaksua korottamaan.

Rinki-verkoston lisäksi tuottajavastuun piiriin kuuluvia tuotteita ovat muun muassa autot, renkaat, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paristot, akut ja lehdet.

Tuottajien Rinki -keräyspisteitä kunta voi täydentää halutessaan ja Sammakkokangas järjestää Äänekoskellakin aluekeräyspisteitä, joissa kerätään eri jätejakeita. Pakkausjätteet (kartonki, lasi, metalli, muovi) kuuluvat perusmaksua maksaville asiakkaille, joilla ei ole näille astioita kiinteistöllä. Rivi- ja kerrostaloista Sammakkokangas kerää jo nyt pakkausjätteet eli kartonkia, lasia, metallia ja tulossa on myös muovinkeräys. 

– Kaikkea kerättyä muovijätettä ei voida tällä hetkellä hyödyntää. Osa menee polttoon, koska Suomessa on vain yksi tehdas, joka sitä hyödyntää. Laki kuitenkin edellyttää muovin keräämisen, Rämänen sanoo. – Kartonki menee kuituun, mutta jos seassa on muuta sinne kuulumatonta, ei erää voida käyttää.

Tyypillisesti kiinteistöillä on sekajäte- ja usein myös biojäteastia. Biojätteen voi myös vaihtoehtoisesti kompostoida. Uuden jätelain myötä vähintään viiden huoneiston kiinteistöille biojäte tulee pakolliseksi 1.7.2022 alkaen. – Tänä vuonna tehtiin kiinteistöillä ensimmäisen kerran kompostitarkastukset. Niitä on tarkoitus tehdä jatkossa vuosittain.

Tekstiilijätteen keräys on jätelain mukaan uutena jakeena kerättävä 1.1.2023 alkaen. Keräys järjestetään alueellisesti vähintään yhdessä pisteessä jokaisessa kunnassa. Keräyspaikkoja on alettu kartoittaa ja ne pyritään sijoittamaan kierrätyskeskusten, kirpputorien tms. yhteyteen, joissa käsitellään jo ennestään paljon tekstiilejä. Kustannukset katetaan perusmaksulla.

Kesäasukkaat huomioidaan ja alueelliset palvelut turvataan

Haja-asutusalueen sekajätekeräyspisteitä vain vapaa-ajan kiinteistöille kehitetään ja vain osa pisteistä on vain kesäaikana käytössä. – Sekajätepisteiden sijaintia ei tuoda tiedoksi enää jatkossa verkkosivuille, vaan niiden sijainnit ilmoitetaan vain niistä maksaville asiakkaille. Pisteiden sijainteja muutetaan osittain myös siten, että ne eivät ole niin helposti saatavissa, eikä niistä tehdä näkyviä tai helposti tunnistettavia vaan huomaamattomampia, Heli Rämänen kertoo. 

– Osa sekajätepisteistä suljetaan ja tällöin ympärivuotinen käyttäjä voi joutua viemään jätteen hieman kauemmaksi kuin mitä kesäaikana. Sekajätepistemuutoksen tavoitteena on niiden väärinkäytösten vähentäminen ja siivouskustannusten pienentäminen.

Rämäsen mukaan Äänekoskellekin on tehty jo syväkeräyssäiliöitä, ja niitä tullaan tekemään jatkossakin.

Uutena lieterekisteri

Äänekoskella on ollut nyt vuoden verran käytössä Sammakkokankaan kilpailuttama jätteenkuljetus. – Muutos onnistui ja aika sujuvasti se lähti liikkeelle, Rämänen toteaa.

Lietteiden osalta asukas huolehtii itse kaivojen tyhjennyksestä ja tilaa tyhjennykset haluamaltaan yrittäjältä. Tänä vuonna Äänekoskelle on tehty lieterekisteri, johon on koottu asumisen sako- ja umpikaivolietteet. Tarkoituksena on alkaa lain edellyttämällä tavalla seuraamaan sitä, että kaivot tyhjennetään asianmukaisesti: sakokaivo kerran vuodessa ja umpikaivo silloin kun se täyttyy. 

– Ensi vuonna listataan ensimmäisen kerran tyhjennykset ja lähetetään tarvittaessa kirje. Poikkeusta voi hakea, jos taloudessa asuu vain yksi henkilö ja on iso sakokaivo. Silloin tyhjennysvälin voi sopia kahden vuoden välein.

Todennäköisesti vuoden 2023 alusta Sammakkokangas alkaa laskuttamaan asiakkaalta lietteen käsittelymaksut yrittäjän puolesta.

Sammakkokankaan osakaskunnissa on asukkaita yhteensä 59.456 ja vapaa-ajanasuntoja noin 13.000. – Viidessä vuodessa osakaskuntien asukasluvut ovat laskeneet, mikä pitää huomioida, kun mietitään, miten jätehuollon palvelut tuotetaan tulevaisuudessa, Rämänen toteaa.

– Tänä vuonna meille on tullut enemmän yhteydenottoja kuin aiemmin, Rämänen kertoo. Sammakkokankaan asiakaspalveluun onkin nyt satsattu ja ruuhka-aikoina käytössä on ns. ylivuotopalvelu, jossa puhelut ohjautuvat ostopalveluna hankittuun asiakaspalveluun. Näin työntekijöille jäisi aikaan muuhunkin kuin puheluihin ja viesteihin vastaamiseen.

Lisätietoja: 

Sydän-Suomen jätelautakunta, jatelautakunta@saarijarvi.fi

Valtuustolle esiteltiin jätehuollon ajankohtaisia kuulumisia 7.12.

Sydän-Suomen jätelautakunnan jätehuoltoasiamies Heli Rämänen esitteli jätehuollon ajankohtaisia kuulumisia Äänekosken kaupunginvaltuustolle 7.12.

Muokattu 29.12.2021