Kaikki yli 20 hengen yleisötilaisuudet kielletään Äänekosken kaupungin sisä- ja ulkotiloissa 2.12.-21.12.2020. - kulttuuri- ja liikuntatilat pysyvät avoinna harrastustoiminnalle

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla alueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan Keski-Suomen sairaanhoitopiireihin kuuluvien kuntien alueella järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Äänekosken kaupungin linjaukset

Äänekosken kaupunki kieltää 2.12.-21.12.2020 kaikki Painotalolla ja Suolahtisalissa järjestettävät yleisötilaisuudet, samoin kuin Pankkarilla, liikuntatalolla ja muissa kaupungin kulttuuri- ja liikuntatiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleisölle avoimet ottelutapahtumat, mikäli niihin osallistuu yli 20 henkilöä. Kielto koskee myös kaikkia muita kaupungin sisätiloja sekä ulkoliikuntapaikoilla ja yleisillä alueilla järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia.

Äänekosken kaupungin sisä- ja ulkotiloissa voidaan järjestää osallistujamäärältään enintään 20 henkilöä sisältäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, mikäli voidaan varmistaa, että niissä noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta koronatartuntojen torjuntaan liittyen.
Äänekosken kaupungin kirjastot, kulttuuritilat, liikuntasalit, uimahallit, kuntosalit, avantouimakopit ja ProAveran omistama jäähalli pysyvät edelleen avoinna, mutta niiden käytössä on noudatettava erityisen tarkasti voimassa olevia koronan torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn liittyviä ohjeita, maskisuositusta, turvavälejä ja käsihygieniaa sekä lajiliittojen laatimia koronaohjeita.
Poikkeuksena jäähallin käytössä ovat avoimet yleisövuorot, jotka perutaan 2.12.-21.12.2020.
Yleisövuorot eivät ole ohjattua harrastustoimintaa ja ne ovat avoimia kaikille. Lisäksi vuorojen kävijäkunta vaihtelee, joten näin ollen ei voida varmistua vuorojen koronaturvallisuuden toteutumisesta.

Harrastustoiminta

Äänekosken kaupunki on linjannut Äänekosken koronatartuntatilanteen huomioiden, että harrastustoiminnan ja ryhmäliikunnan osalta ei tällä hetkellä anneta lisää rajoittavia suosituksia, vaan kulttuuri- ja liikuntalajien harrastustoimintaa voidaan Äänekosken kaupungin hallinnoimissa tiloissa jatkaa noudattamalla voimassa olevia koronan torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn liittyviä ohjeita, maskisuositusta, turvavälejä ja käsihygieniaa, sekä lajiliittojen laatimia koronaohjeita.

Yksityistilaisuudet

Äänekosken kaupunki on linjannut, että kunnan alueella suositellaan yksityistilaisuuksissa noudatettavan samoja henkilömäärien rajoituksia ja varotoimia, joita em. mainitulla tavalla sovelletaan yleisötilaisuuksiin ja julkisiin kokoontumisiin. Rajoitukset ovat voimassa 2.12.-21.12.2020.

Äänekosken kaupunki seuraa päivittäin koronatartuntojen määrää kaupungissa ja linjaa tarvittaessa tiukemmista rajoituksista ja suosituksista, mikäli koronatartuntatilanne pahenee kunnan alueella.

Lisätietoja:
Jukka-Pekka Pohjolainen
vs.vapaa-aikajohtaja
jukka-pekka.pohjolainen@aanekoski.fi
020 6323259

Keijo Lukkarinen
Ylilääkäri
Äänekosken terveyskeskus
040 5004313