Kalevankodin omaisten tapaamisia järjestetään ulkotiloissa


Poikkeusolojen aikana Kalevankodissa on toteutettu vierailukieltoa, jolla on pyritty suojaamaan asukkaita tartunnalta. Rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin pysyvät valtioneuvoston linjauksen mukaisesti voimassa toistaiseksi ja asiaa tarkastellaan seuraavan kerran kesäkuun lopussa. On tullut toiveita, että omaisen näkeminen poikkeusaikanakin mahdollistuisi eri tavoin järjestettynä.

Kalevankodin omaistapaaminen ulkona järjestyy seuraavin edellytyksin:

1. Halukkuus tapaamiseen tulee mahdollisuuksien mukaan varmistaa asukkaalta itseltään (riski saada tartunta kasvaa).

2. Tapaaminen tapahtuu alapihalla olevassa kesäkatoksessa, jonne asukas voi tulla. Tapaamiset on sovittu etukäteen ajankohtana, jolloin Kalevankodilla on henkilöstöä paikalla.

3. Tapaamiseen voi tulla enintään 2 henkilöä kerrallaan. Tapaamisesta sovittaessa varmistetaan, että tapaamiseen osallistuvilla (asukas sekä vieraat) ei ole ollut flunssaoireita viimeisen 14 vrk:n aikana eikä hän ole ollut kontaktissa Covid-19 sairastuneeseen viimeisen 14 vuorokauden aikana.

4. Tapaamisella etäisyyttä pidetään yli 2 m, lähikontaktia ei sallita ja riskiryhmäläisen osalta käytetään hengityssuojainta.

 5. Ulkomailta tulleiden osalta noudatetaan 14 vrk varoaikaa ennen tapaamista.

Kotilomat Kalevankodin asukkailla

Asukkaiden on mahdollista käydä suunnitellusti kotilomalla. Kotiloman on oltava luonteeltaan pitempi, esim. 1 - 2 viikkoa, jolloin voidaan paremmin seurata asukkaan voinnissa mahdollisesti tapahtuvia muutoksia. Asukas ei voi tulla takaisin Kalevankotiin, mikäli hänellä tai kotiväellä on hengitystieinfektio-oireita (kuume, yskä, kurkkukipu) vaan ensin on otettava yhteyttä terveydenhuoltoon Covid-19 tartunnan poissulkemiseksi. Kotilomien aikana on syytä välttää matkustamista Uudellamaalla tai vastaanottaa vieraita Uudeltamaalta.

Suositukset pitkäaikaisen perhehoidon lomitusten ja omaisten tapaamisten järjestämiseen

Jos perhehoitotaloudessa asuu Covid-19 riskiryhmään kuuluvia:

1. Halukkuus tapaamiseen tulee mahdollisuuksien mukaan varmistaa asukkaalta itseltään (riski saada tartunta kasvaa).

2. Tapaaminen tapahtuu pihalla, jonne asukas voi tulla. Tapaamiset on sovittu etukäteen ajankohtana, jolloin perhehoitaja pystyy sen järjestämään.

3. Tapaamiseen voi tulla enintään 2 henkilöä kerrallaan. Tapaamisesta sovittaessa varmistetaan, että tapaamiseen osallistuvilla (asukas sekä vieraat) ei ole ollut flunssaoireita viimeisen 14 vrk:n aikana eikä hän ole ollut kontaktissa Covid-19 sairastuneeseen viimeisen 14 vuorokauden aikana.

4. Tapaamisella etäisyyttä pidetään yli 2 m, lähikontaktia ei sallita ja riskiryhmäläisen osalta käytetään mahdollisuuksien mukaan hengityssuojainta.

5. Ulkomailta tulleiden osalta noudatetaan 14 vrk varoaikaa ennen tapaamista.

Kotilomat

Asukkaiden on halutessaan mahdollista käydä suunnitellusti kotilomalla.

Kotiloman on oltava luonteeltaan pitempi, esim. 1 - 2 viikkoa, jolloin voidaan paremmin seurata asukkaan voinnissa mahdollisesti tapahtuvia muutoksia. Asukas ei voi tulla takaisin, mikäli hänellä tai kotiväellä on hengitystieinfektio-oireita (kuume, yskä, kurkkukipu) vaan ensin on otettava yhteyttä terveydenhuoltoon Covid-19 tartunnan poissulkemiseksi. Kotilomien aikana on syytä välttää matkustamista Uudellamaalla tai vastaanottaa vieraita Uudeltamaalta.

Perhehoitajien lomat

Perhehoitajien on hyvä yrittää pitää kesälomaa jaksamisen turvaamiseksi normaalisti. Lomajaksot voidaan järjestää aikaisemmissa hoitopaikoissa samoilla suosituksilla kuin kotilomat. Loman on hyvä olla luonteeltaan pitempi, esim. 1 - 4 viikkoa, jolloin voidaan paremmin seurata asukkaan voinnissa mahdollisesti tapahtuvia muutoksia. Asukas ei voi tulla takaisin vakituiseen perhehoitoon, mikäli hänellä tai perhehoitajalla esiintyy hengitystieinfektio-oireita (kuume, yskä, kurkkukipu), vaan ensin on otettava yhteyttä terveydenhuoltoon Covid-19 tartunnan poissulkemiseksi. Lomien aikana on syytä välttää matkustamista ulkomailla, Uudellamaalla tai vastaanottaa vieraita Uudeltamaalta sekä noudattaa yleisiä suojautumisohjeita.

Lisätietoja:

Ylilääkäri
Keijo Lukkarinen
Äänekosken kaupunki
040 500 4313
keijo.lukkarinen@aanekoski.fi