Kasvun ja oppimisen lautakunta käsitteli kokouksessaan 27.08.2020 varautumista koronavirustilanteeseen

Kasvun ja oppimisen toimialalla varaudutaan ennakkoon koronavirustilanteen mahdolliseen pahenemiseen. Opetushallitus on velvoittanut opetuksen järjestäjät ja koulut tekemään suunnitelman mahdollisten poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen varalle.

Lautakunta valtuutti opetus- ja kasvatusjohtajan päättämään siirtymisestä perusopetuslain 20 §:n mukaisiin poikkeaviin opetusjärjestelyihin ajalla 1.8.2020 -31.12.2020. Päätös poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä voi koskea esimerkiksi yksittäistä koulua tai kaikkia opetuksen järjestäjän kouluja tai toimipisteitä. Päätös perustuu aina koronajohtoryhmän sekä tartuntatautilääkärin näkemyksiin.

Lautakunta hyväksyi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion ohjeistukset kasvatus- ja opetustoimintaan ajalle 1.8.2020-31.12.2020. Lisäksi lautakunta hyväksyi perusopetuksen varautumissuunnitelman poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen varalle 1.8.2020-31.12.2020.

Jokainen koulu laatii yleisen varautumissuunnitelman pohjalta suunnitelman siitä, millä tavalla mahdolliset poikkeukselliset opetusjärjestelyt toteutetaan. Suunnitelma lisätään osaksi koulun vuosisuunnitelmaa.

Koulujen tulee tehdä suunnitelma mm. siitä, millä tavalla mahdollinen opetuksen väljentäminen toteutetaan. Lisäksi kouluilla tulee olla suunnitelma siitä, miten osittaiseen etäopetukseen siirtyminen järjestetään. Pohjana toimivat viime kevään hyväksi todetut etäopetusjärjestelyt. Etäopetusaika on korkeintaan kaksi viikkoa ja koulun tulee suunnitella mitkä vuosiluokat / ryhmät siirtyvät ensimmäisenä etäopetukseen. Mahdolliset etäopetuskäytännöt on suunniteltava ennakkoon. Etäopetusjärjestelyissä tulee suunnitella ennakkoon mm. se, millä tavalla opettajan ja oppilaiden välinen vuorovaikutus hoidetaan.

Koulut ja opetustoimisto tulevat lähiviikkoina lähestymään huoltajia erilaisilla Wilma-kyselyillä. Ensimmäisessä kyselyssä koulut kartoittavat löytyykö perheen jokaiselle lapselle kotoa vähintään tablettitasoinen laite. Samalla kartoitetaan riittääkö kodin verkkoyhteydet etäopetuksen toteuttamiseen. Ennakkoon tehtävien kyselyjen avulla pyritään takaamaan sujuva siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin nopeallakin aikataululla.

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökset:

27.8.2020 § 48 Päätösvallan delegointi opetus- ja kasvatusjohtajalle

27.8.2020 § 49 Kasvatus- ja opetustoiminnan suunnitelmat ajalle 1.8.-31.12.2020

Lisätietoja:

Opetus- ja kasvatusjohtaja
Ville Härtsiä
020 632 3000
ville.hartsia(at)aanekoski.fi