Kehitetään ravitsemusterapiapalveluita - Kysely asukkaille

Ravitsemusterapian etävastaanoton kokeilu jatkuu Keski-Suomen seututerveyskeskuksen ja Wiitaunionin kunnissa. Näiden alueiden asukkaat voivat ilmoittautua suoraan ravitsemusterapiaan, kun kriteerit täyttyvät. Ravitsemusterapian etävastaanottoja on markkinoitu alueiden viestijöiden yhteistyönä verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa, esimerkkinä Viitasaari.fi:n tiedote 31.8.2021.

-Pilotin tavoitteena on saada kokemuksia etävastaanotosta ja tehostaa ravitsemusohjausta henkilöillä, joilla on haasteita diabeteksen omahoidossa tai lisääntynyt diabeteksen riski, kertoo Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ravitsemusterapeutti Eeva Nykänen Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeista.

Näkemyksesi on tärkeä, vastaathan kyselyyn

Ravitsemusterapian vastaanottotyötä pyritään laajentamaan suositusten mukaisiin asiakasryhmiin ja kaikkiin Keski-Suomen kuntiin lähivuosien aikana. Nyt avoinna olevilla kyselyillä selvitetään erilaisia ravitsemusterapiaohjausta tarvitsevia asiakasryhmiä sekä määriä. Lisäksi kysytään mitä muita ravitsemusasiantuntijapalveluita asiakkaat ja työntekijät kaipaavat.

-Kyselyyn vastaaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta saamme tietoa ravitsemusterapeutin ohjausta tarvitsevista asiakasryhmistä ja tarvittavasta resurssoinnista koko Keski-Suomessa, kannustaa Nykänen vastaamaan kyselyyn.

Asukkaiden kysely

Vastaa sähköiseen kyselyyn lomakkeella, joka on avoinna 22.10.2021 saakka. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin kolme minuuttia.

Kyselyiden vastauksista tiedotetaan marraskuussa.

Lisätietoja:

Eeva Nykänen, laillistettu ravitsemusterapeutti, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen sote-uudistus, eeva.nykanen(at)ksshp.fi, p. 040 580 3501

Muokattu 21.9.2021