Keski-Suomen hyvinvointialue turvaa asumispalvelut 

Osa Keski-Suomen tehostetun palveluasumisen asiakkaista on saanut asumisyksikkönsä ylläpitäjältä tiedotteen, joka on saattanut herättää huolta hoivan ja asumisen jatkuvuudesta. Taustalla ovat Kesi-Suomen hyvinvointialueen ja yksityisten palveluntuottajien väliset sopimusneuvottelut, joilla ei ole vaikutusta asiakkaiden asumiseen tai palveluihin.  

Palvelut ja maksut säilyvät ennallaan eikä asukkaita olla siirtämässä muualle. Asukkaat ja heidän omaisensa voivat olla rauhallisin mielin, eikä omaisten tarvitse olla yhteydessä asiakasohjaukseen.  

Tällä hetkellä osa Keski-Suomen kunnista ostaa tehostetun palveluasumisen palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta.  Palveluntuottajista Mehiläinen Oy ja Attendo Oy ovat irtisanoneet kuntien kanssa tekemänsä hankintasopimukset ja puitesopimukset sekä ilmoittaneet irtautuvansa palvelusetelituottajarekisteristä pääsääntöisesti puolen vuoden irtisanomisajalla eli irtisanomiset astuvat voimaan 1.4.2023. Keski-Suomen hyvinvointialue turvaa palveluiden jatkumisen 1.1.2023 alkaen. 

Neuvotteluja käydään edelleen 

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen palveluntuottajat ovat jättäneet kuntiin vuotta 2023 koskevia hinnantarkistusesityksiä koskien tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen vuorokausihintoja sekä tehostetun palveluasumisen palvelusetelin nimellisarvoja. Korotusesitykset ovat noin 10-24 prosenttia nykyisiin hintoihin nähden.  

Hyvinvointialueen valmistelun taholta on käyty syyskuun aikana useita neuvotteluja ja markkinavuoropuhelua tehostetun palveluasumisen palveluntuottajien kanssa.  

Aluehallitus linjasi kokouksessaan 30.8., että ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen vuorokausihintaa voidaan tarkistaa 1.1.2023 alkaen sopimukseen sisältyvien, hinnantarkistusta koskevien sopimusehtojen mukaisesti enintään toteutuneeseen, tosiasialliseen kustannusten nousuun perustuen (yksityisen alan palkkasopimus ja elinkustannukset). Henkilöstömitoituksen muutokseen perustuvat hinnantarkistukset 1.4.2023 alkaen neuvotellaan vasta, kun henkilöstömitoituksesta esitettyyn siirtymäaikaan saadaan ratkaisu. 

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen on tarkoitus ottaa kantaa hinnantarkistusesityksiin 11.10. pidettävässä kokouksessa. 

Lisätietoja

Sote-valmistelija Tuija Koivisto, 040 513 5821 

Muokattu 4.10.2022