Kielto: sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset

Päätös 17.03.2020 dnro LSSAVI/4737/2020 tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 henkilöä. Kielto päättyy 13.4.2020 klo 24:00.

Lisätietoja antaa tarvittaessa aluehallintoylilääkäri Laura Blåfield  puh. 0295 018 450.