Kiinteistöinventointi Äänekoskella

Äänekosken kaupunki jatkaa syksyn 2020 aikana vuonna 2018 Suolahdessa aloitettua kiinteistötietojen inventointityötä. Syksyllä 2020 inventoidaan rakennuksia Äänekosken taajamassa. Yhteistyössä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa selvitetään asemakaava-alueella sijaitsevien kiinteistöjen ja rakennustietojen tilannetta kaupungin rakennusrekisterin, väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisterin sekä Verohallinnon rekisterin ajantasaistamiseksi.

Inventointityössä selvitetään kahden maastoryhmän toimesta tonteilla mm. rakennusten sijainti, ulkomitat, käyttötarkoitus ja muut perustiedot.

Tonteille jätetään inventointityön jälkeen tiedote suoritetusta rakennustietojen tarkistuksesta ja mittauksesta. Inventointityö ei vaadi kiinteistön omistajan yhteydenottoa eikä läsnäoloa paikan päällä. Työskentely tapahtuu ulkoa käsin eikä rakennusten sisätiloihin ole tarvetta mennä.

Loka-marraskuussa tehtäväksi suunniteltu inventointityö käynnistetään maanantaina 5.10.2020 (viikko 41) Kauppakadun varrelta.

Päivitys 16.10.2020
Inventoitityö on edistynyt suunniteltua nopeammin ja siten syksyllä käydään läpi kiinteistöjä vielä Äänekosken Pukkimäen ja Römmin alueilla sekä Suolahden keskusta-alueella.

Kaupungin puolelta yhteyshenkilönä asiassa on rakennustarkastaja Ville Vähätiitto, p. 0400 649495.