Kiinteistöinventointi Äänekoskella

Äänekosken kaupunki jatkaa viime vuonna Suolahdessa aloitettua kiinteistötietojen inventointityötä Äänekosken taajamassa. Yhteistyössä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa selvitetään asemakaava-alueella sijaitsevien kiinteistöjen ja rakennustietojen tilannetta kaupungin rakennusrekisterin, väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisterin sekä Verohallinnon rekisterin ajantasaistamiseksi.

Inventointityössä selvitetään kahden maastoryhmän toimesta tonteilla mm. rakennusten sijainti, ulkomitat, käyttötarkoitus ja muut perustiedot.

Tonteille jätetään inventointityön jälkeen tiedote suoritetusta rakennustietojen tarkistuksesta ja mittauksesta. Inventointityö ei vaadi kiinteistön omistajan yhteydenottoa eikä läsnäoloa paikan päällä. Työskentely tapahtuu ulkoa käsin eikä rakennusten sisätiloihin ole tarvetta mennä.

Vuoden loppuun mennessä tehtäväksi suunniteltu inventointityö käynnistetään maanantaina 28.10.2019 (viikko 44) Teollisuuskadulta ja Rautatienkadun eteläpuolelta. Muita tänä syksynä inventoitavia alueita ovat Likolahti ja Laajalahti – Pukkimäki (pohjoisosa).

Kaupungin puolelta yhteyshenkilönä asiassa on rakennustarkastaja Ville Vähätiitto, p. 0400 649495.

Lorem ipsum

Muokattu 4.3.2020