Etäopetus sujuu Äänekoskella


Etäopetus sujuu Äänekoskella pääosin hyvin, tämä voidaan päätellä lasten ja nuorten huoltajille järjestetystä kyselystä. Kaupungin opetuspalvelut toteuttivat perusopetuksen 1. - 9. luokkien ja lukion 1. - 2. luokkien huoltajille suunnatun kyselyn etäopetusjärjestelyistä. Kyselyyn vastasi 1310 huoltajaa, oppilasmäärään suhteutettuna vastausprosentti oli 62,2 %. Todellisuudessa vastausprosentti on kuitenkin vielä tätä suurempi, sillä perheestä, jossa on useampi lapsi, ei vastattu kyselyyn kuin kerran. Opetuspalvelut haluavatkin välittää huoltajille suuren kiitoksen aktiivisesta vastaamisesta. Vastauksista saatiin hyvää tietoa etäopetusjärjestelyistä ja poikkeustilanteeseen liittyvistä asioista.

Linkki: Yhteenveto kyselyn tuloksista

Kyselyn tuloksista tehtiin seuraavia keskeisiä havaintoja ja johtopäätöksiä etäopetukseen liittyen:

1. Ohjeiden tulee olla selkeitä ja yksinkertaisia lapsen ikätaso huomioiden.
2. Lasten ja huoltajien tulee tietää milloin ja miten opettajaan saa yhteyden.
3. Lapsille on hyvä muodostaa selkeä päivärytmi, aamuihin on kiinnitettävä erityistä huomiota.
4. Lapsen on tärkeä tietää mistä ohjeet ja tehtävät löytyvät. Useiden kanavien käyttöä kannattaa välttää.
5. Tehtävienannossa kannattaa pyrkiä monipuolisuuteen. Erilaiset luovat tehtävät, jotka vaativat esimerkiksi ulos menemistä ovat hyviä päivän piristäjiä.
6. Meet- opetustuokiot tulisi olla päivittäisiä, eikä ne voi olla lapselle vapaaehtoisia.
7. Lapsen tulee saada työskentelystään palautetta.
8. Vaikka opetussuunnitelma on voimassa, sitä kannattaa karsia, keskittyä olennaiseen.

Lisätietoja:

Ville Härtsiä
Opetus- ja kasvatusjohtaja
Äänekosken kaupunki
puh. 020 632 3000
ville.hartsia(a)aanekoski.fi