Kuljetusetuuden myöntäminen esi- ja perusopetuksen lapsille, joiden yhteishuoltajavanhemmat ovat sopineet lasten vuoroasumisjärjestelyistä

Äänekosken kaupunki myöntää kuljetusetuuden vain siitä osoitteesta, jossa lapsi on väestötietorekisterin mukaan kirjoilla. Kuljetusetuutta ei ole ollut mahdollista saada toisen huoltajan osoitteesta, vaan kuljetuksen järjestäminen on ollut huoltajan vastuulla. Kaupunki toteuttaa pilotin 1.8.2020 – 5.6.2021, jonka aikana kuljetusetuus myönnetään tiettyjen kriteerien täyttyessä myös toisen huoltajan osoitteesta.


Oppilaskuljetusten järjestämisen periaatteet on määritelty perusopetuslaissa. Kuljetuksen järjestäminen molempien huoltajien osoitteesta on kuitenkin kaupungille täysin vapaaehtoinen palvelu. Huoltajien tulee erotilanteessa toimia mahdollisimman pitkälle lasten edun mukaisesti esimerkiksi asuinpaikkoja valitessaan. Näin ollen oppilaskuljetuksen järjestämisessä voidaan vedota huoltajien huoltovelvollisuuteen laajemmin kuin lakisääteisten palveluiden kohdalla. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkia perusopetuslain 32 §:n määräyksiä ei tarvitse noudattaa.

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 28.11.2019 § 64 palvelun järjestämisprosessin ja kuljetusetuuden myöntämisen periaatteet. Etuus koskee lapsia, joiden huoltajat asuvat Äänekoskella. Huoltajilla tulee myös olla yhteishuoltajuus. Perusopetuslain ja Äänekosken kaupungin oppilaskuljetuksia koskevien kilometrirajojen tulee täyttyä.

Etuuden myöntämisen ehtona myös on, että liitteenä on toimitettu kopio lastenvalvojan vahvistamasta lapsen asumista koskevasta sopimuksesta tai tuomioistuimen päätöksestä. Kuljetukset järjestetään vain sopimuksessa mainituista osoitteista, jotka tulee voida todentaa myös väestörekisteristä. Kuljetusetuus myönnetään helmikuussa 2020 siten, että kuljetus järjestetään aikaisintaan elokuusta 2020 lähtien. Päätös palvelun jatkamisesta tehdään tammi-helmikuussa 2021.

Huoltaja, jonka luona lapsi ei ole virallisesti kirjoilla, voi hakea kuljetusetuutta 13.12.2019 – 17.1.2020.

Tarkemmat kriteerit ja hakuohjeet löytyvät kaupungin nettisivuilta osoitteesta:
https://www.aanekoski.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/oppilaskuljetus

Muokattu 4.3.2020