Kulttuuritoimi toteuttaa taiteilijaresidenssitoimintaa vanhuspalveluyksiköissä

Äänekosken kaupungin kulttuuritoimi aloittaa lokakuussa Äänemme Soi -projektin. Sen yhtenä osa-alueena muusikko, musiikkipedagogi Heidi Kurtti työskentelee residenssitaiteilijana kaupungin vanhuspalveluyksiköissä. Projekti jatkuu huhtikuuhun saakka, ja siihen osallistuu seitsemän yksikköä.

Residenssin aikana Kurtti tutustuu yksikön asiakkaisiin ja työntekijöihin havainnoimalla toimintaa, haastattelemalla ja elämällä mukana yksikön arjessa. Hän tuo musiikkia arjen lomaan muun muassa laulaen, soittaen ja arkisia ääniä ihmetellen, musiikillisia tuokioita järjestäen, musiikista keskustellen ja omaehtoiseen musiikilliseen ilmaisuun kannustaen. Ikäihmiset osallistuvat toimintaan omien voimiensa ja toiveidensa mukaisesti. Myös hoitajat ovat tervetulleita.

- Tehtävänäni on pedagogisin ja yhteisötaiteellisin keinoin herätellä koko yhteisön musiikillista luovuutta ja auttaa saavuttamaan merkityksellisyyden, pystyvyyden ja yhteenkuuluvuuden kokemuksia. Yhteisöllisellä taidetoiminnalla on valtavasti potentiaalia, Kurtti kertoo.

Projektin kantavina teemoina ovat ilo, yhdessä tekeminen sekä luottamus itseen ja läheiseen. Jokaisen ääni on tärkeä, jokaisella on oikeus tulla nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi.

- Tässä projektissa on mielestäni hienoa se, että taide tulee ihmisten luo ja jokainen osallistuja on mukana luomassa sisältöä. Toimintaan voi osallistua niin pienesti tai isosti kun itsestä tuntuu hyvältä. Koen, että minulla on residenssissä myös tutkimuksellinen tehtävä kysyä, kuulla ja kokea millä tavalla juuri nämä ihmiset haluavat kulttuuria harrastaa, Kurtti pohtii.

Residenssi on kustannustehokas keino edistää kulttuurihyvinvointia

Projekti toteuttaa osaltaan kuntien lakisääteistä tehtävää edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä alueellaan. Kunnan tehtävänä on myös osaltaan edistää kulttuurihyvinvointia eli terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen avulla. Taiteilijaresidenssit ovat kustannustehokas keino tuoda kulttuurikokemuksia ja harrastuksia osaksi myös laitoksissa asuvien ikäihmisten arkea.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja kuntien kulttuuritoimen yhteistyötä pyritään kehittämään tällä hetkellä toden teolla ja Äänekoskella yhteistyön mahdollisuuksia luodaan aktiivisesti.

- Toivon mukaan Äänemme soi -projektista saataisiin niin paljon näyttöä toiminnan tarpeellisuudesta, että saman tyypistä työtä voitaisiin tehdä jatkossa vielä enemmän, visioi vs. kulttuurituottaja Laura-Kristiina Moilanen.

Muokattu 1.11.2021