Kustannustukea voivat hakea nyt myös yksinyrittäjät 

Yritysten kannattaa toimia nyt, sillä kustannustuen kolmannen kierroksen hakuaika on 23.6.21 asti. Poikkeuksena edellisiin hakukierroksiin, nyt myös yksinyrittäjät ja uudet yritykset voivat hakea kustannustukea. Jotta yritys voi hakea kustannustukea, sillä täytyy olla Y-tunnus, yrityksen joustamattomia kuluja täytyy olla vähintään 2000€, ja liikevaihdon täytyy olla laskenut yli 30% vertailukauteen nähden.

Joustamattomilla kuluilla tarkoitetaan sellaisia kuluja, joita ei voida sopeuttaa toiminnan volyymia vastaavalla tavalla. Yrityksen on siis huolehdittava näistä kuluista, vaikka yrityksellä ei olisi myyntiä lainkaan, eikä joustamattomia kuluja ole mahdollista sopeuttaa toiminnan supistumista vastaavasti, toisin kuin esimerkiksi aine- ja tarvikemenoja tai uusia investointeja. Voit lukea tarkemman listauksen joustamattomista kuluista täältä .

Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan. Tukea maksetaan yritykselle vähintään 2000 euroa. Näin tukea voivat saada aiempaa useammat pienyritykset ja yksinyrittäjät, jos muut tukiehdot täyttyvät. Kustannustuessa tarkastellaan pääsääntöisesti 1.11.2020–28.2.2021 jaksoa ja sitä verrataan vuotta edeltävään vastaavaan ajanjaksoon. Poikkeuksena ovat arvonlisäveron vuosi- ja neljännesvuosi-ilmoittajat.  

Tukea voi hakea myös harkinnanvaraisin perustein. Kustannustuen 3. kierroksella yrityksen tulee kuitenkin todentaa, että liikevaihdon alenema on johtunut pandemiasta. Tällä kierroksella hakemuksella syy tulee valita suoraan hakemuksella esitetyistä vaihtoehdoista. 

Myös uudet yritykset voivat hakea kustannustukea. Uudeksi yritykseksi lasketaan yritys, joka on perustettu 1.1.2020 jälkeen. Uuden yrityksen pitää olla listattuna Valtioneuvoston määrittelemällä toimialalistalla. Jos uusi uuden yrityksen toimialaa ei ole toimialalistauksessa, se ei voi hakea kustannustukea, koska tällöin yrityksen liikevaihdon muutosta ei voida osoittaa. Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset voivat saada kustannustukea. 

Kustannustuen kolmannen kierroksen hakuaika päättyy 23.6. klo 16.15. Tukea haetaan Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta. Apua tuen hakemiseen antavat Äänekosken kaupungin yritysneuvojat.    

Lisätietoja antavat: 

Yritysneuvoja Esa Lehmonen, esa.lehmonen@aanekoski.fi puh. +358 40 544 4336

Yritysneuvoja Sanna Kiuru, sanna.kiuru@aanekoski.fi puh. +358 40 668 1978 

Muokattu 5.5.2021