Kysely Liimattalan tuulivoimahankkeesta

Äänekosken kaupunginhallitus on 17.2.2020 päätöksellään saattanut vireille Energiequelle Oy:n aloitteesta Liimattalan tuulivoimapuiston osayleiskaavahankeen. 

Kaavahanke on vielä alkuvaiheessa, jossa suunnittelualueella tehdään erilaisia selvityksiä ennen kaavaluonnoksen nähtäville saattamista. Nyt Energiequelle Oy on hankkeesta julkaissut nettikyselyn, jonka avulla alueen asukkaat ja muut osalliset voivat tuoda esiin ajatuksia, kysymyksiä ja mielipiteitä tuulivoimahankkeesta.

Energiequelle Oy:n kysely Liimattalan tuulivoimahankkeesta tästä linkistä.

Kysely on avoinna 17.4.–17.5.2020.

Liimattalan tuulivoimahanke


Muokattu 16.4.2020