Kysely pitkäaikaissairaille ja vammaisille

Tämä kysely on Äänekosken vammaisneuvoston tekemä ja vastauksia käytetään hyödyksi syksyn 2020 toiminnan suunnittelussa sekä avoimen yleisötapahtuman järjestämisessä. Kyselyn vastauksia voidaan hyödyntää myös kunnan palvelujen kehittämisessä.

Kysely on suunnattu erityisesti pitkäaikaissairaille tai vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen sekä erilaisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä toimiville henkilöille. Kyselyyn saa tietysti vastata kuka vaan, ketä asia kiinnostaa.Voit vastata sähköisesti osoitteessa https://www.aanekoski.fi/vammaisneuvosto tai tulostamalla paperiversion 31.3.2020 mennessä. Palauta paperinen kyselylomake Äänekosken kaupungintalolla olevaan palautuslaatikkoon.