LIIKU SEURASSA -harrastetuki vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen tukemiseksi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Äänekosken kaupungille erityisavustuksen (10 000 €) käytettäväksi äänekoskelaisten vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen tukemiseksi liikuntaseuroissa. Hankkeessa ovat mukana Äänekosken Huima ry, Äänekosken Urheilijat ry ja Suolahden Urho ry.

LIIKU SEURASSA -harrastetuki on tarkoitettu perheille, joissa lasten liikunnan harrastaminen liikuntaseurassa on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi hankalaa. Harrastetukea voi hakea 7-15 -vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka harrastavat liikuntaa Huiman, Äänekosken Urheilijoiden tai Urhon ohjatuissa, säännöllisesti kokoontuvissa liikuntaryhmissä. Perhe voi saada harrastetukea lapsen tai nuoren seuran jäsen-/ vuosimaksuun, ryhmien osallistumismaksuihin tai toimintamaksuihin ja lisensseihin. Harrastetukea EI myönnetä urheiluvälineisiin tai omaehtoiseen harrastamiseen.

Harrastetuen suuruus voi olla enintään 50€/kk/lapsi. Perhe voi hakea apurahaa yhdelle tai useammalle lapselle.

LIIKU SEURASSA -harrastetukihakemukset osoitetaan perhekeskukseen, jossa hakemukset käsitellään yhdessä harrastetuen kohteena olevan liikuntaseuran yhteyshenkilön kanssa. Urheiluseura huolehtii harrastetuen maksamisesta. Ohjeet ja hakemus löytyvät osoitteesta: https://www.aanekoskenperhekeskus.fi/muut-palvelut/liiku-seurassa-harrastetuki.

Lisätiedot: Perhekeskuskoordinaattori Elina Lämsä, p. 0400115190, elina.lamsa@aanekoski.fi 

Hakemukset: Äänekosken perhekeskus Kerkkä, Koulunmäenkatu 6 A, 44100 ÄÄNEKOSKI 

p. 0400115190 (Elina Lämsä) p. 0206322767 (perheohjaaja Jaana Puumala)

Huiman koripalloilijoita tähtikuviossa
Muokattu 10.3.2022