Näin kuntakokeilu on vaikuttanut työllisyyteen Äänekoskella 

Kuntakokeilun vaikutukset näkyvät Äänekosken työllisyystilastoissa. Viimeisen viiden vuoden aikana työttömiä työnhakijoita ei ole koskaan ollut näin vähän työttömyysasteella mitattuna. Äänekosken työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa 10,8 %. Työttömyysaste on liki puolittunut kahden vuoden takaisesta. Myös alle 25-vuotiaiden työttömyysasteessa näkyy sama positiivinen suunta. Alle 25-vuotiaiden työttömien osuus saman ikäisestä työvoimasta oli syyskuun lopussa 14,1 %. 
elokuun tilastot kuvana

Työllisyyden kuntakokeilussa keskitymme sellaisiin asioihin, jotka auttavat asiakasta aidosti työllistymään nopeasti. Tiedämme kokemuksesta, että työttömyyden kestäessä pitkään myös työn löytämisestä tulee aiempaa haastavampaa. Kuntakokeilun aikana luomme vaikuttavia toimintamalleja ja palveluita, joiden avulla työllistämistä voidaan nopeuttaa, kertoo Äänekosken työllisyyspäällikkö Riikka Hytönen.

Pitkäaikaistyöttömyys laskusuunnassa

Kuntakokeilun omavalmentajien henkilökohtaisella tuella myös pitkäaikaistyöttömyys on käännetty laskuun Äänekoskella.  Jokainen työnhakija on saanut kuntakokeilun aikana yksilöllistä tukea omaan urasuunnitteluun ja työn hakemiseen. 

Syyskuun 2022 lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli 272, eli 163 vähemmän kuin vuosi aiemmin. Näissä luvuissa ovat mukana sekä TE-toimiston että työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat. 62 % kaikista äänekoskelaisista pitkäaikaistyöttömistä on työllisyyden kuntakokeilun asiakkaita.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut varsinkin alle kaksi vuotta työttömänä olleiden joukossa. Pitkäaikaistyöttömäksi lasketaan työnhakijat, jotka ovat olleet työttömänä yli vuoden. Valtakunnallisen työllisyyden kuntakokeilun tarkoitus on tukea niitä työnhakijaryhmiä, jotka tarvitsevat eniten tukea työllistymiseen. 

Työnhakijat käyttävät runsaasti palveluita

Työnhakijat, jotka vielä etsivät töitä, osallistuvat runsaasti myös työllistymistä edistäviin palveluihin. Kuntakokeilun asiakkaiden aktivointiaste oli syyskuun lopussa 2022 Äänekoskella 45,1%. Aktivointiaste on poikkeuksellisen korkea verrattuna valtakunnalliseen aktivointiasteeseen, joka on 32,7 %.  Äänekoskella työnhakuun ja työnhaun palveluihin on ohjaamassa kymmenen omavalmentajaa. Yhdellä omavalmentajalla on noin 100 työnhaun asiakasta.

Kuntakokeilu säästää myös euroja

Kaupungin maksettavaksi jäävät työllisyyden kustannukset ovat kuntakokeilun myötä pienentyneet. Työmarkkinatuen kuntaosuus on tänä vuonna ollut lähes 250 000 euroa vähemmän kuin tavallisesti syyskuun loppuun mennessä. Tulevan syksyn aikana kuntakokeilussa paneudutaan entistä tarkemmin nuorten työnhakijoiden tilanteeseen. Alle 30-vuotiaiden nuorten työttömyys on jo saatu laskusuuntaan kuntakokeilussa. Alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli kuntakokeilun asiakkaina syyskuun 2022 lopussa 152.

Tuemme nuoria laaja-alaisesti siirtymään opiskeluihin tai työelämään. Omavalmentajan kanssa nuori voi puhua mistä vain arjen asiasta ja sitä kautta voi saada tukea myös elämän muille osa-alueille, jotka on oltava kunnossa ennen työn saamista. Äänekoskella on ollut myös paljon avoimia työpaikkoja tarjolla, joten nuorilla on mahdollisuuksia työllistyä myös omalle paikkakunnalle, Hytönen jatkaa.

Lisätietoja: 

Työllisyyspäällikkö Riikka Hytönen, 040 194 6100, riikka.hytonen@aanekoski.fi

Valtakunnallinen työllisyyden kuntakokeilu alkoi 1.3.2021. Työllisyyden palveluiden järjestämisvastuu siirtynee kuntiin vuoden 2025 alusta alkaen. Järjestämisvastuun työllisyyspalveluista voi ottaa alue, jonka työikäisten väestöpohja on vähintään 20 000 henkilöä.  Työllisyysalueiden muodostaminen on tunnusteluvaiheessa kuntien kesken.

Äänekosken työllisyyspalveluiden asiointipiste osoitteessa Hallintokatu 4 on avoinna ilman ajanvarausta tiistaisin kello 9-15.00.

Uutinen julkaistu 31.10.2022

Uutisia Äänekoskelta

  • Kaikki
  • Asuminen ja ympäristö
  • Hallinto ja päätökset
  • Ikääntyneet
  • Kasvatus ja koulutus
  • Kulttuuri ja liikunta
  • Lapsiperheet
  • Nuoret
  • Työ ja yrittäminen
  • Uudet asukkaat

Nuorten kesä Äänekoskella 2023 - Tule mukaan toimintaan!

Äänekosken kaupungin nuorisopalvelut järjestää kivaa tekemistä nuorille kesällä 2023! Luvassa on mm. nuorten leiri, yhdessä tekemistä ja pelaamista sekä lukuisia retkiä ja toimintapäiviä. Liikkuvan nuorisotyön Kesäkaara näkyy, kuuluu ja kulkee Äänekosken alueella arkisin, Etsivät nuorisotyö palvelee myös kesällä ja Suolahden nuorisotilat ovat avoinna myös kesällä. Ilmoittaudu ja tule mukaan kesätoimintaan!

31.5.2023

Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta 19.4.2023

Osana Koskelan 80-vuotisjuhlaviikkoa kaupungintalolla vietettiin 19.4.2023 ”Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta” -tapahtumaa! Ympäristötoimen väki esitteli Äänekosken kaupungin tekemää kunnianhimoista ja strategista ilmastotyötä. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä, mikä on viisi vuotta edellä kansallisista tavoitteista. Ympäristö- ja ilmastovahtisivustolle on koottu kaikki konkreettiset toimenpiteet, mitä ilmaston eteen on tehty, mitä on suunniteltu ja mitkä ovat kesken.

24.4.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen Äänekosken kouluterveydenhuollon tiedot (15.2.2023)

Kouluterveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta opiskeluhuollossa. Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen ja perheeseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Kouluterveydenhoitaja osallistuu opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.

15.2.2023

Asukkaat olivat yksimielisiä kaavoittamisen iltapäivässä Suolahdessa: Kukkulanmäen alue on oikea helmi

Äänekosken kaupungin kaavoittamisen iltapäivän 8.2.2023 työpajan aiheena oli Suolahden Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos. Tavoitteena on saada tämän vuoden aikana alueesta kaavaluonnokset ja vanhat kaavamääräykset päivitetään ajantasaisiksi. Äänekosken kaupunki halusi hyvissä ajoin jo ennen luonnosten laatimista osallistaa asukkaita ja kuulla heidän toiveitaan, joita alueen kaavoittamisessa otetaan huomioon.

10.2.2023

Äänekoski-lisän myöntämisen perusteita yhdenmukaistettiin muiden kuntakokeilukuntien kanssa: ”Näemme pienissä yrityksissämme kasvupotentiaalin”

Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun kunnat, eli Äänekoski, Jyväskylä, Laukaa ja Muurame, yhdenmukaistivat työllistämisen kuntalisän myöntämisen periaatteensa. Äänekoskella muutokset astuvat voimaan 1.3.2023 alkaen. Muutokset aiempaan ovat kuntakokeilun kunnissa melko pieniä. Merkittävin muutos on kuitenkin se, että jatkossa yksinyrittäjien on helpompi palkata yrityksensä ensimmäinen työntekijä.

9.2.2023