Nuorisovaltuuston hankehakemus

Äänekosken nuorisovaltuusto jakaa vuonna 2018 rahaa nuorille harrastustoimintaan. Rahaa jaetaan yhteensä 1500 euroa. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2018-15.11.2018.

Kenelle

Rahaa jaetaan äänekoskelaisten nuorten (13-20-vuotiaiden) ryhmille.

Nuorten ryhmän vähimmäiskoko on 3 henkilöä.

Rajoitukset

Nuorisovaltuusto päättää kenelle jakaa rahaa, sekä kuinka ison summan. Nuorisovaltuusto ei jaa rahaa enempää, kuin mitä hakemuksessa on pyydetty.

Rahaa ei jaeta:

  • luokkaretkiin
  • suunnittelemattomiin hankkeisiin
  • yritystoimintaan
  • ryhmille joissa yli puolet ovat yli kaksikymmentä (20) vuotiaita 
  • kouluille

Miten voi hakea

Hankerahaa haetaan nettilomakkeella, joka löytyy osoitteesta
https://www.aanekoski.fi/nv-hanke

Hakemuksen voi lähettää 10.9.2018 saakka.

Hankkeelle tulee nimetä vastuuhenkilö ryhmästään, johon voi olla yhteydessä hankkeesta.

Rahaliikenne

Hankerahaa ei myönnetä tilille. Hankkeen toteuttamiseen tarvittavat tarvikkeet tai palvelut voi hankkia joko laskuttamalla Äänekosken nuorisopalveluja kuitteja vastaan jälkikäteen tai nuorisotyöntekijän kautta.

Raportointi 

Hakijatahon tulee raportoida toiminnastaan nuorisovaltuustolle 1.12.2018 mennessä sähköisellä lomakkeella.

https://www.aanekoski.fi/nv-raportti

Raportoinnissa pitää tulla esille:                   

  • mihin rahat käytettiin                   
  • miten hanke toteutui                   
  • kuinka monta nuorta hanke tavoitti                   
  • mahdollisesti osallistujien palaute 

Rahanjaon jälkeen hakijataho sitoutuu tulemaan esittelemään nuorisovaltuustolle toteuttamansa hankkeen 19.11.2018.

Hakija sitoutuu mainitsemaan kaikessa tiedotuksessaan Äänekosken nuorisovaltuuston hankkeen rahoittajana.

Lisätietoja

Pasi Kotonen, Nuorisovaltuuston puheenjohtaja, 045 8942 717 

Elina Huuskola, nuorisotyöntekijä, 0400 115 175

Saija Bågman, nuorisotyöntekijä, 040 767 3172