Omaisten tapaamisia ulkona riskiryhmiin kuuluvien asumisyksiköissä täsmennetty

Äänekosken kaupungin asumisyksiköissä asukasta voi tavata ulkona sovitulla tapaamispaikalla ja yksikön pihapiirissä. Tapaamisella ei ole aikarajoitusta. Samalla muistutetaan kuitenkin, että yli 15 min tapaamisissa tartuntariski kasvaa. Ensisijaiseksi tapaamismuodoksi Äänekosken kaupunki suosittaa etäyhteyttä.

Äänekosken kaupungin yksiköissä omaistapaaminen ulkona järjestyy seuraavin edellytyksin, päivitetty 8.7.2020:

1. Halukkuus tapaamiseen tulee mahdollisuuksien mukaan varmistaa asukkaalta itseltään (riski saada tartunta kasvaa). Kaikissa tilanteissa tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, jolloin tapaaminen järjestetään myös omaisen toiveesta.

2. Tapaaminen tapahtuu yksikössä erikseen sovitulla tapaamispaikalla, jonne hoitaja tuo asukkaan yksiköstä. Ulkoilu pihapiirissä on mahdollista. Tapaamiset on sovittu yksikön henkilöstön kanssa etukäteen ja ne keskitetään pääosin klo 13-15 väliselle ajalle, jolloin yksikössä on henkilöstöä eniten.

3. Tapaamiseen voi tulla 1-2 henkilöä kerrallaan. Tapaamisesta sovittaessa varmistetaan, että tapaamaan tulevalla omaisella ei ole ollut flunssaoireita viimeisen 14 vrk:n aikana eikä hän ole ollut kontaktissa Covid-19 sairastuneeseen viimeisen 14 vuorokauden aikana.

4. Tapaaminen on mahdollista järjestää 1 krt/vko/asukas. Tapaamisen kestoa ei ole määritelty. Muistutetaan kuitenkin, että yli 15 minuutin kontaktit lisäävät riskiä saada tartunta.

5. Tapaamisella etäisyyttä pidetään yli 2 m, lähikontaktia ei sallita (pyörätuolin työntäminen, halailua tai kättelemistä)

6. Tapaamisessa läheisellä on käytössään kirurginen suu-nenäsuoja, myös saattamassa olevalla hoitajalla on käytössään kirurginen suu-nenäsuoja.

7. Vierailun alussa hoitaja varmistaa tapaamisen turvallisuuden ohjeistamalla omaisia (etäisyydet, hygieniaohjeet, asukkaan palauttaminen yksikköön)

Lisätietoja:
Ylilääkäri
Keijo Lukkarinen
Äänekosken kaupunki
040 500 4313
keijo.lukkarinen@aanekoski.fi