Äänekosken kaupungin opiskelustipendi myönnetään 71 opiskelijalle

Äänekosken kaupunki ilmoitti hakuun tänä vuonna neljättä kertaa opiskelustipendin muualla kuin Äänekoskella päätoimisesti opiskeleville 18-29 -vuotiaille nuorille, jotka opinnoistaan huolimatta ovat säilyttäneet kotikuntanaan Äänekosken. Opintojen tulee myös johtaa tutkintoon. 

Opiskelustipendiä haki kaikkiaan 74 opiskelijaa, joista 71 täytti hakukriteerit. Stipendin suuruus on 350 euroa ja se maksetaan 30.4.2021 suoraan hakijan hakemuksessa ilmoittamalle tilille. Hakijoille on ilmoitettu päätöksestä sähköisesti.

Opiskelustipendiä hakevien määrä on tasoittunut noin 70-80 hakijaan (2018: 67, 2019: 84, 2020: 81, 2021: 74).

Vuoden 2021 stipendin saajista 89 % suorittaa korkeakoulututkintoa ja 11 %toisen asteen tutkintoa. Korkeakoulututkinnoista 48 % on yliopistossa suoritettavia korkeakoulututkintoja ja 52 % ammattikorkeakoulussa suoritettavia korkeakoulututkintoja. Korkeakoulututkintoa suorittavista 24 % suorittaa ylempää korkeakoulututkinto ja 76 % alempaa korkeakoulututkintoa.

Opiskelupaikkakunnista suosituin on Jyväskylä, jossa tutkintoa suorittaa 45 % hakijoista. Suosituimmat oppilaitokset ovat: 1) Jyväskylän yliopisto (27 % stipendin saajista), 2) Jyväskylän ammattikorkeakoulu (13 %), 3) Savonia ammattikorkeakoulu (10 %). Edellä mainittujen lisäksi opintoja suoritetaan mm. Itä-Suomen yliopistossa, LAB-ammattikorkeakoulussa sekä Tampereen ammattikorkeakoulussa. 

Opiskelustipendillä pyritään kannustamaan Äänekosken nuoria hankkimaan koulutusta ja ammatin. Samalla stipendi voi auttaa ylläpitämään elävää suhdetta kotikuntaan, kun esimerkiksi opiskelupaikkakunnan ja kotikunnan väliseen matkaamiseen jää enemmän rahaa.

Opiskelustipendin käyttöönotosta päätti Äänekosken kaupunginhallitus kokouksessaan 4.9.2017. Kaupunginhallitus päättää opiskelustipendin myöntämisen jatkamisesta vuosittain. 

Lisätietoja:

Tapani Hämäläinen, talousjohtaja
Puh.020 632 2072
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi

Muokattu 23.7.2021