Opiskelustipendin haku alkaa tammikuussa 2019 - kotikunnaksi Äänekoski ennen vuodenvaihdetta

Äänekoskelta muualle opiskelemaan muuttanut 18-29 -vuotias nuori on jatkossa oikeutettu vuosittaiseen opiskelustipendiin, mikäli säilyttää kotikuntanaan Äänekosken. Kevään hakua varten opiskelijan kotikunta on oltava Äänekoski jo ennen vuodenvaihdetta.

Äänekosken kaupunki jakaa vuonna 2019 opiskelijastipendejä tutkintotavoitteisesti ja päätoimisesti muualla kuin Äänekoskella opiskeleville 18-29-vuotiaille nuorille. Stipendin suuruus on 350 euroa vuodessa ja se on saajalleen verovapaata tuloa.

Stipendin saamiseksi tulee seuraavien kriteerien täyttyä: 1) hakija opiskelee muualla kuin Äänekoskella 2) opiskelu on päätoimista ja johtaa tutkintoon 3) opiskelija on läsnäolevana (pakollinen liite) 4) opiskelijan kotikunta on Äänekoski 31.12.2018 5) hakija on iältään 18-29-vuotias 28.2.2019.

Stipendin voi siis saada, vaikka käytännössä asuisi opiskelupaikkakunnalla, kunhan väestötietojärjestelmään merkitty kotikunta on Äänekoski. Väestötietoihin vuoden 2019 kotikunta määrittyy vuoden 2018 viimeisen päivän tietojen mukaan. Myös ne opiskelijat, jotka ovat jo aiemmin muuttaneet muualle ja vaihtaneet kotikunnaksi opiskelupaikkakunnan, ovat oikeutettuja stipendiin, mikäli vaihtavat kotikunnakseen Äänekosken ennen vuodenvaihdetta.

Hakuaika 21.1.-28.2.2019, tarkemmat hakuohjeet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla vko 3. Hakijan tulee toimittaa liitteenä oppilaitoksen vahvistama hakuaikana päivätty läsnäolotodistus.

Stipendin myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse viikolla 18. Stipendi maksetaan 31.5.2019. Opiskelijastipendillä pyritään kannustamaan Äänekosken nuoria hankkimaan koulutusta ja ammatin. Samalla kotikuntastipendi voi auttaa ylläpitämään elävää suhdetta kotikuntaansa, kun esimerkiksi opiskelupaikkakunnan ja kotikunnan väliseen matkaamiseen jää enemmän rahaa.

Opiskelijastipendin jakamisesta päätti kaupunginhallitus kokouksessaan 17.12.2018.

Lisätietoja:

Toimistosihteeri Marjo Takkinen p. 0400 115 540 

e-mail: etunimi.sukunimi@aanekoski.fi