Opsopankki -hanke luo Äänekoskelle toimintamallin edistämään oppisopimusten laajempaa hyödyntämistä

Opsopankki -hankkeen toimintamalli rakentaa alueelle kokonaisiin tutkintoihin johtavia oppisopimuspolkuja. Hanke on ESR -rahoitteinen ja se toteutetaan 1.4.2020 - 31.3.2023. Hankkeeseen palkataan hankkeen alussa hankepäällikkö ja 1.1.2021 alkaen projektityöntekijä.

Yhteistyökumppaneiksi on saatu mukaan paikallisia työnantajia ja työllisyystoimijoita.  Hanke lisää ja monipuolistaa oppisopimusten käyttöä alueella. Tarkoituksena on myös mahdollistaa oppisopimuksen hyödyntäminen koulutusmallina sellaisillekin toimijoille, jotka yksin olisivat liian pieniä, tai kapea-alaisia tarjoamaan oppimisympäristöä kokonaiselle tutkinnolle.

-Hanke on herättänyt kiinnostusta paikallisissa työnantajissa. He tuovat arvokasta työnantajanäkökulmaa oppisopimuspolkujen rakentamiseen. Tavoitteena on luoda Oppisopimuspankki, johon kirjataan eri osatutkintojen mahdolliset suorituspaikat. Näin ollen tutkinnon lisäksi opiskelija saa myös työkokemusta erilaisista työpaikoista, kertoo työvalmennuspäällikkö Riikka Hytönen Äänekosken kaupungin työllisyyspalveluista.

Hankkeeseen haetaan edelleen yhteistyökumppaneita työnantajista, joilla on halu ja mahdollisuus osallistua oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen alueella. Tavoitteena on molemminpuolinen hyöty; opiskelija saa monipuolista kokemusta ja työnantaja saa osaavaa työvoima. Tutkinnon alkuvaiheessa työskennellään kaupungin yksiköissä tai välityömarkkinatoimijoiden palveluksessa, ja tutkinto viedään loppuun avoimilla työmarkkinoilla.

-Äänekoskella on työttömyyttä, mutta samaan aikaan tietyillä aloilla on pulaa osaavista työntekijöistä. Opsopankki – hanke pyrkii ratkaisemaan tätä kohtaanto-ongelmaa alueella, Hytönen toteaa hankkeen tavoitteista.

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/hankepaallikko-267901/

Muokattu 4.3.2020