Puuta vai muuta – maatalouskäytöstä poistuneiden peltojen kyläsuunnitelmat Äänekoskella -hanke on lähtökuopissaan

Äänekosken kylien muodostama kyläparlamentti on ryhtynyt toteuttamaan kyläyhdistysten yhteistä Puuta vai muuta -kehityshanketta, jossa etsitään vaihtoehtoisia hyödyntämistapoja viljelystä poistuneille pelloille.

Nuoria etsitään parhaillaan kesätöihin hankkeeseen.

Kylien nuoria haetaan kesätöihin hankkeeseen keräämään tietoja ja käyttämään karttapalvelua. Työhön ja karttapalvelun käyttöön perehdytetään. Halukkaat nuoret voivat hakeutua työhön lähettämällä CV:nsä Johanna Arho-Forsblomille (johanna.arho-forsblom@aanekoski.fi). Häneltä saa myös lisätietoja tehtävästä.

Hankkeen tavoitteet ovat

  • lisätä hiilinieluja ja edistää luonnon monimuotoisuutta
  • suunnitella metsitys niin, että kylien maisema säilyy tai kohenee
  • aktiivisen peltoviljelyn edellytykset säilyvät tai paranevat
  • hyödyntää valtion määräaikainen metsitystuki niin, että alueen maisema, virkistyskäyttö ja luonnon monimuotoisuus paranevat
  • löytää muita lisäarvoa tuovia hyödyntämistapoja ja maanomistajien tavoitteita tukevaa käyttöä esim. kulttuurimaiseman säilyttäminen ja ennallistaminen, erilaisten luonnontuotteiden keruualueen tai laidunalueen perustaminen vaihtoehtona metsitykselle. 
  • hankkeessa löydetyt uudet toimintamallit ovat monistettavissa ja hyödynnettävissä laajasti myös muissa kunnissa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä kylien, kaupungin, alueen maanomistajien, Metsäkeskuksen ja ProAgrian kanssa. Äänekosken kaupunki on hankkeen omistaja ja yhteistyökumppani. Äänekosken kaupunki on hyväksytty Hiilineutraalisuutta tavoittelevien kuntien (HINKU) verkostoon. Kaupungilla on käynnissä kehityshanke Vihreä Uusiutuva Äänekoski, jonka tavoitteisiin kuuluu löytää keinoja ilmaston muutoksen hillitsemiseen ja osallistaa asukkaat ilmasto- ja ympäristötyöhön. Viljelemättömien peltojen valjastaminen hiilinieluiksi ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi tukee näitä tavoitteita.

Hankkeen valmistelijana ja hakijana on Saarikkaan kyläyhdistys, joka myös koordinoi hanketta. Hankkeeseen palkataan työntekijä seitsemän kuukauden ajaksi. Puuta vai muuta -hanke päättyy vuoden 2021 lopussa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 50 000 euroa, josta Leader Viisari on myöntänyt 40 000 euroa. Leader-rahoituksesta EU-rahoituksen osuus on 16 800 euroa. Kylien osuus talkootyönä on 10 000 euroa. Hankkeen valmistelijana on toiminut Saarikkaan kyläyhdistyksen jäsen Paula Häyrinen.

Istutettu pelto kesäasussa
Muokattu 14.5.2021