Puuta vai muuta – maatalouskäytöstä poistuneiden peltojen kyläsuunnitelmat Äänekoskella -hanke on lähtökuopissaan

Äänekosken kylien muodostama kyläparlamentti on ryhtynyt toteuttamaan kyläyhdistysten yhteistä Puuta vai muuta -kehityshanketta, jossa etsitään vaihtoehtoisia hyödyntämistapoja viljelystä poistuneille pelloille.

Nuoria etsitään parhaillaan kesätöihin hankkeeseen.

Kylien nuoria haetaan kesätöihin hankkeeseen keräämään tietoja ja käyttämään karttapalvelua. Työhön ja karttapalvelun käyttöön perehdytetään. Halukkaat nuoret voivat hakeutua työhön lähettämällä CV:nsä Johanna Arho-Forsblomille (johanna.arho-forsblom@aanekoski.fi). Häneltä saa myös lisätietoja tehtävästä.

Hankkeen tavoitteet ovat

 • lisätä hiilinieluja ja edistää luonnon monimuotoisuutta
 • suunnitella metsitys niin, että kylien maisema säilyy tai kohenee
 • aktiivisen peltoviljelyn edellytykset säilyvät tai paranevat
 • hyödyntää valtion määräaikainen metsitystuki niin, että alueen maisema, virkistyskäyttö ja luonnon monimuotoisuus paranevat
 • löytää muita lisäarvoa tuovia hyödyntämistapoja ja maanomistajien tavoitteita tukevaa käyttöä esim. kulttuurimaiseman säilyttäminen ja ennallistaminen, erilaisten luonnontuotteiden keruualueen tai laidunalueen perustaminen vaihtoehtona metsitykselle. 
 • hankkeessa löydetyt uudet toimintamallit ovat monistettavissa ja hyödynnettävissä laajasti myös muissa kunnissa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä kylien, kaupungin, alueen maanomistajien, Metsäkeskuksen ja ProAgrian kanssa. Äänekosken kaupunki on hankkeen omistaja ja yhteistyökumppani. Äänekosken kaupunki on hyväksytty Hiilineutraalisuutta tavoittelevien kuntien (HINKU) verkostoon. Kaupungilla on käynnissä kehityshanke Vihreä Uusiutuva Äänekoski, jonka tavoitteisiin kuuluu löytää keinoja ilmaston muutoksen hillitsemiseen ja osallistaa asukkaat ilmasto- ja ympäristötyöhön. Viljelemättömien peltojen valjastaminen hiilinieluiksi ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi tukee näitä tavoitteita.

Hankkeen valmistelijana ja hakijana on Saarikkaan kyläyhdistys, joka myös koordinoi hanketta. Hankkeeseen palkataan työntekijä seitsemän kuukauden ajaksi. Puuta vai muuta -hanke päättyy vuoden 2021 lopussa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 50 000 euroa, josta Leader Viisari on myöntänyt 40 000 euroa. Leader-rahoituksesta EU-rahoituksen osuus on 16 800 euroa. Kylien osuus talkootyönä on 10 000 euroa. Hankkeen valmistelijana on toiminut Saarikkaan kyläyhdistyksen jäsen Paula Häyrinen.

Istutettu pelto kesäasussa

Uutinen julkaistu 14.5.2021

Uutisia Äänekoskelta

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Nuorten kesä Äänekoskella 2023 - Tule mukaan toimintaan!

Äänekosken kaupungin nuorisopalvelut järjestää kivaa tekemistä nuorille kesällä 2023! Luvassa on mm. nuorten leiri, yhdessä tekemistä ja pelaamista sekä lukuisia retkiä ja toimintapäiviä. Liikkuvan nuorisotyön Kesäkaara näkyy, kuuluu ja kulkee Äänekosken alueella arkisin, Etsivät nuorisotyö palvelee myös kesällä ja Suolahden nuorisotilat ovat avoinna myös kesällä. Ilmoittaudu ja tule mukaan kesätoimintaan!

31.5.2023

Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta 19.4.2023

Osana Koskelan 80-vuotisjuhlaviikkoa kaupungintalolla vietettiin 19.4.2023 ”Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta” -tapahtumaa! Ympäristötoimen väki esitteli Äänekosken kaupungin tekemää kunnianhimoista ja strategista ilmastotyötä. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä, mikä on viisi vuotta edellä kansallisista tavoitteista. Ympäristö- ja ilmastovahtisivustolle on koottu kaikki konkreettiset toimenpiteet, mitä ilmaston eteen on tehty, mitä on suunniteltu ja mitkä ovat kesken.

24.4.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen Äänekosken kouluterveydenhuollon tiedot (15.2.2023)

Kouluterveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta opiskeluhuollossa. Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen ja perheeseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Kouluterveydenhoitaja osallistuu opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.

15.2.2023

Asukkaat olivat yksimielisiä kaavoittamisen iltapäivässä Suolahdessa: Kukkulanmäen alue on oikea helmi

Äänekosken kaupungin kaavoittamisen iltapäivän 8.2.2023 työpajan aiheena oli Suolahden Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos. Tavoitteena on saada tämän vuoden aikana alueesta kaavaluonnokset ja vanhat kaavamääräykset päivitetään ajantasaisiksi. Äänekosken kaupunki halusi hyvissä ajoin jo ennen luonnosten laatimista osallistaa asukkaita ja kuulla heidän toiveitaan, joita alueen kaavoittamisessa otetaan huomioon.

10.2.2023

Äänekoski-lisän myöntämisen perusteita yhdenmukaistettiin muiden kuntakokeilukuntien kanssa: ”Näemme pienissä yrityksissämme kasvupotentiaalin”

Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun kunnat, eli Äänekoski, Jyväskylä, Laukaa ja Muurame, yhdenmukaistivat työllistämisen kuntalisän myöntämisen periaatteensa. Äänekoskella muutokset astuvat voimaan 1.3.2023 alkaen. Muutokset aiempaan ovat kuntakokeilun kunnissa melko pieniä. Merkittävin muutos on kuitenkin se, että jatkossa yksinyrittäjien on helpompi palkata yrityksensä ensimmäinen työntekijä.

9.2.2023