Riskiryhmiin kuuluville tarkoitetuissa yksiköissä järjestetään etä- ja ulkotapaamisia läheisten kanssa


Poikkeusolojen aikana riskiryhmille tarkoitetuissa yksiköissä on toteutettu vierailukieltoa, jolla on pyritty suojaamaan riskiryhmiin kuuluvia asukkaita tartunnalta. Kaupungin yksiköihin on tullut paljon yhteydenottoa omaisten taholta ja on toivottu, että omaisen näkeminen poikkeusaikanakin mahdollistuisi eri tavoin järjestettynä. Valtioneuvosto on 3.5.2020 linjauksessaan suositellut riskiryhmiin kuuluvien välttävän fyysisiä kontakteja ja korostanut riskiryhmiin kuuluvien omaa harkintaa suosituksen noudattamisessa. Omaisten ja läheisten kontaktia yksikössä asuvaan asukkaaseen voidaan toteuttaa turvallisesti muun muassa etäyhteyden välityksellä.

Tapaamisia etäyhteyksin

Äänekosken kaupunki suosittaa ensisijaisesti käyttämään yhteydenpidossa etälaitteita. Kaupunki on hankkinut etäyhteyslaitteita riskiryhmille suunnattuihin asumispalveluyksiköihin, joiden avulla omais- ja läheisyhteys mahdollistuu. Etäyhteyslaite toimii siten, että laitteeseen muodostuu kuva- ja ääniyhteys. Etäyhteys vaatii, että asukkaan läheisellä tai omaisella on olemassa toimiva tietokone tai älykännykkä, johon yhteyden voi muodostaa. Laitteet tulevat yksiköihin käytettäväksi lähipäivinä, jonka jälkeen yhteydenottoa voidaan toteuttaa suunnitellusti yksikön henkilöstön kanssa. Koska laitteita on tulossa yksiköiden käyttöön rajattu määrä, on yhteydenotto suunniteltava asukkaan, henkilöstön ja omaisten yhteistyönä, jotta kaikille halukkaille voidaan turvata mahdollisuus yhteydenottoon. Yksiköt ottavat yhteyttä kaikkiin lähiomaisiin kartoittaakseen kiinnostusta etäyhteydellä tapahtuvaan kontaktiin.

Vierailuja voidaan järjestää ulkotiloissa

Vierailut yksiköiden sisätiloissa eivät edelleenkään ole toteutettavissa kuin erityisellä harkinnalla mm. saattohoidossa olevien asukkaiden omaisille. 

 Äänekosken kaupungin yksiköissä omaistapaaminen ulkona järjestyy seuraavin edellytyksin:

1. Halukkuus tapaamiseen tulee mahdollisuuksien mukaan varmistaa asukkaalta itseltään (riski saada tartunta kasvaa). Kaikissa tilanteissa tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, jolloin tapaaminen järjestetään myös omaisen toiveesta.

2. Tapaaminen tapahtuu yksikössä erikseen sovitulla tapaamispaikalla, jonne hoitaja tuo asukkaan yksiköstä. Tapaamiset on sovittu yksikön henkilöstön kanssa etukäteen ja ne keskitetään pääosin klo 13-15 väliselle ajalle, jolloin yksikössä on henkilöstöä eniten.

3. Tapaamiseen voi tulla enintään 2 henkilöä kerrallaan. Tapaamisesta sovittaessa varmistetaan, että tapaamaan tulevalla omaisella ei ole ollut flunssaoireita viimeisen 14 vrk:n aikana eikä hän ole ollut kontaktissa Covid-19 sairastuneeseen viimeisen 14 vuorokauden aikana.

4. Tapaaminen on mahdollista järjestää 1 krt/vko/asukas. Tapaaminen on kestoltaan enintään 10 minuuttia, jotta vältetään yli 15 minuutin kontakteja ja vähennetään tartuntariskiä.

5. Tapaamisella etäisyyttä pidetään yli 2 m, lähikontaktia ei sallita (halailua tai kättelemistä)

6. Tapaamisessa läheisellä on käytössään kirurginen suu-nenäsuoja, myös saattamassa olevalla hoitajalla on käytössään kirurginen suu-nenäsuoja.

7. Vierailun alussa hoitaja varmistaa tapaamisen turvallisuuden ohjeistamalla (mm. etäisyys, asukkaan palauttaminen) omaisia.

Lisätietoja:

Ylilääkäri
Keijo Lukkarinen
Äänekosken kaupunki
040 500 4313
keijo.lukkarinen@aanekoski.fi