Suolistosyövän seulontatutkimukseen kannattaa osallistua, jos kutsu tulee

Suolistosyövän seulontatutkimuskutsuja lähetetään vuonna 1962, 1960, 1958, ja 1954 syntyneille vuoden 2022 aikana. Kutsujen lähettäminen aloitetaan helmikuussa.

Fimlab lähettää kutsun ja näytteenottosetin postitse. Jos seulontaan kutsuttu ei ole palauttanut näytettä kuuden viikon kuluessa ensikutsusta, lähetetään hänelle muistutus. Toinen muistutus lähetetään tarvittaessa jälleen kuuden viikon kuluttua ensimmäisestä muistutuksesta.

Seulontaan kutsutuille lähetetään postitse näytteenottosetti, joka sisältää ulostenäytteen otto-ohjeen. Näyte palautetaan seulontalaboratorioon näytteenottosetin mukana tulleen palautuskuoren avulla.

Seulontatutkimuksesta tulee vastaus kaikille. Tulos tulee noin kuukauden kuluessa. Positiivisen seulontatuloksen saaneille kirjeessä on ohjeet, kuinka ottaa yhteyttä seulontahoitajaan. Ensisijainen jatkotutkimus on paksunsuolen tähystys eli kolonoskopia.

Ajoissa löydetty, helpommin hoidettu

Seulonta-asetuksen muutoksen myötä suolistosyövän seulonta on osa kansallista seulontaohjelmaa 1.1.2022 alkaen. Asukkaiden seulonnasta vastaa Äänekosken kaupunki, joka hankkii seulonnan kokonaispalvelun seulontakeskuksena toimivalta Fimlab Laboratoriot Oy:tä.

Suolistosyöpä on kolmanneksi yleisin syöpämuoto Suomessa. Seulonnoissa pyritään löytämään syövän esiasteet ja varhaisvaiheen syövät. Vuosittain tulee 3200 uutta tapausta, 1200 kuolemaa. Yli 80 % suolistosyövistä löytyy 60-vuotiailta tai vanhemmilta.

Joukkotarkastuksilla pyritään löytämään syöpä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin sen hoitaminen on huomattavasti helpompaa ja hoitotulokset parempia. Suolistosyövän oireet puuttuvat alussa usein kokonaan tai ne ovat hyvin epämääräisiä. Näin ollen seulonta auttaa havaitsemaan syövän jo varhaisessa vaiheessa.

Lisätietoja:

Osastonhoitaja Riina Kainu, 020 632 2485, riina.kainu@aanekoski.fi

Äänekosken terveysaseman seulontahoitaja/tähystyshoitaja 020 632 2488 (soittoaika tiistaisin klo 13-15).

Koeputkia ollaan laittamassa laitteeseen.
Muokattu 25.1.2022