Tartuntalain 58 § mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle

13.3.2020 

Päätös dnro LSSAVI/4565/2020 tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle.

Aluehallintovirasto kieltää tartuntalain 58 §:n 1 momentin nojalla kaikissa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 500 henkeä. Kielto päättyy 12.4.2020 kello 24:00.

Lisätietoja antaa tarvittaessa aluehallintoylilääkäri Laura Blåfield  puh. 0295 018 450.