Tekoniveloptimoinnilla valmistellaan asiakasta kokonaisvaltaisesti leikkausta ja siitä nopeaa toipumista varten

Keski-Suomen keskussairaala aloitti polven ja lonkan tekonivelleikkauksiin liittyvän optimoinnin vuonna 2018. Koko Keski-Suomi siirtyi optimoimaan seuraavana vuonna ja myös Äänekoskella optimointi aloitettiin tammikuussa 2019.
Jalat kuntisalilaitteessa.

Optimoinnin tarkoituksena on valmistella leikattava asiakas mahdollisimman hyvä kuntoon ennen leikkausta. Näin sovittu leikkaus toteutuu, komplikaatioiden riski pienenee ja asiakas kuntoutuu leikkauksesta paremmin.

Aluksi asiakkaalle varataan vastaanottoaika sairaanhoitajalle ja fysioterapeutille. Sairaanhoitajan käynnillä käydään läpi laboratoriotulokset ja kartoitetaan pitkäaikaissairauksien, kuten astman, korkean verenpaineen ja diabeteksen, hoitotasapaino. Asiakas tuo vastaanotolle mukanaan kotona tehdyn verenpaine- ja PEF-seurannan. Yli 70-vuotiaille tehdään lisäksi MMSE- eli muistitesti.

Ennen fysioterapeutin käyntiä asiakkaan tiedot on viety BCB-tietokoneohjelmaan, joka on leikkaavan ortopedin ja fysioterapian yhteinen ohjelmisto. Ohjelma tekee tutkimuksen ja haastattelun pohjalta kertomuksen, jonka fysioterapeutti siirtää myös potilastietojärjestelmään ja se on luettavissa Omakannasta, osoitteesta kanta.fi.

Fysioterapeutti tutkii leikattavan nivelen, ottaa asiakkaan painon ja pituuden sekä haastattelee. Tämän lisäksi Äänekosken terveysaseman älykuntosalilla tehdään jalkalihasten isometriset testaukset. Isometristen testien pohjalta asiakasta ohjataan harjoittelemaan jalkalihaksia, jotta paraneminen leikkauksesta sujui hyvin.

Asiakas varaa ajan myös suunterveyteen, josta varataan aika kuvantamiseen. Kaikkien suu kuvataan, myös silloin kun käytössä on hammasproteesit. Näin selvitetään, ettei suussakaan ole mitään tulehduspesäkettä, joka voisi haitata leikkaukseen pääsyä ja siitä toipumista.

Tämä reilu kolme vuotta, kun Äänekoskella on tehty tekonivelten optimointia, on ollut asiakkaille antoisaa. Kulunut nivel on yleensä todella kipeä ja varsinkin koleammat säät pahentavat kipua. Kivun vuoksi jalkojen lihaksistoa ei ole voinut käyttää, mikä näkyy isometrisissä testauksissa heikkona voimantuottona. Nämä asiakkaat voivat jäädä treenaamaan Äänekosken terveysaseman älykuntosalille. Ensimmäinen kuukausi kuntosalilla menee siihen, että nivel kipeytyy enemmän, ennen kuin lihasvoimat vahvistuvat ja kipuilu helpottaa.

Kun polvinivelrikkoinen asiakas tulee salille voimakkaasti kyynärsauvaan nojaten ja on jokaisen perjantaitreenin jälkeen todella kipeä, niin on mahtavaa seurata, kuinka kuukauden harjoittelun jälkeen lihasvoima jaloissa on vahvistunut. Usein myös kyynärsauvan voi unohtaa kotiin, koska sitä ei enää tarvitse polven kuorman keventämiseksi. Monesti olemme asiakkaan kanssa vitsailleet, että mihin se kyynärsauva on unohtunut.

Asiakas käy tekonivelleikkauksessa ja sen jälkeen hänen vastuullaan on kuntouttaa leikattu nivel. Kuntosalille saa lähteä kuusi viikkoa leikkauksen jälkeen. 2-3 kuukauden kuluttua leikkauksesta asiakas kutsutaan terveyskeskukseen fysioterapeutille ja kuvantamiseen, joka on leikatun nivelen lopputarkastus.

Nainen kuntosalilla.

"Kävelin jo neljä tuntia leikkauksen jälkeen"

Tanja Keto-Tokoi on yksi optimoinnin asiakkaista. Hänelle tehtiin molempiin polviin leikkaus ja seitsemän viikkoa leikkauksen jälkeen hän oli ensimmäistä kertaa kuntosalilla.

– Ennen leikkausta terveydentilanteeni tarkastettiin kokonaisvaltaisesti aina suun terveydestä lähtien ja kävin monella eri asiantuntijalla, Keto-Tokoi kuvailee. 

– Lokakuussa fysioterapeutti teki oman kartoituksensa ja sain henkilökohtaisen saliohjelman ja opastusta, jotta lihaskuntoa saatiin paremmaksi. Tuloksiin tulikin selkeää parannusta ennen maaliskuun leikkausta.

Leikkauksen jälkeen liikkuminen aloitettiin heti samana päivänä pienin liikesarjoin. 

– Kävelin jo neljä tuntia leikkauksen jälkeen, ja seitsemän viikon jälkeen pääsääntöisesti jo ilman kyynärsauvoja, Keto-Tokoi kertoo.

– Olen tosi tyytyväinen tähän palveluun ja henkilökohtaiseen opastukseen ja neuvontaan täällä Äänekoskella.

Teksti ja kuvat: 

Erja Pasma
Äänekosken kaupungin vastaava fysioterapeutti

(Kirjoitus on julkaistu keväällä 2022 Pikkukaupunkilaisessa HYLSY-palstalla - Hyvinvoinnista lyhyesti ja syvällisesti.)

Uutinen julkaistu 5.7.2022

Uutisia Äänekoskelta

  • Kaikki
  • Asuminen ja ympäristö
  • Hallinto ja päätökset
  • Ikääntyneet
  • Kasvatus ja koulutus
  • Kulttuuri ja liikunta
  • Lapsiperheet
  • Nuoret
  • Työ ja yrittäminen
  • Uudet asukkaat

Nuorten kesä Äänekoskella 2023 - Tule mukaan toimintaan!

Äänekosken kaupungin nuorisopalvelut järjestää kivaa tekemistä nuorille kesällä 2023! Luvassa on mm. nuorten leiri, yhdessä tekemistä ja pelaamista sekä lukuisia retkiä ja toimintapäiviä. Liikkuvan nuorisotyön Kesäkaara näkyy, kuuluu ja kulkee Äänekosken alueella arkisin, Etsivät nuorisotyö palvelee myös kesällä ja Suolahden nuorisotilat ovat avoinna myös kesällä. Ilmoittaudu ja tule mukaan kesätoimintaan!

31.5.2023

Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta 19.4.2023

Osana Koskelan 80-vuotisjuhlaviikkoa kaupungintalolla vietettiin 19.4.2023 ”Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta” -tapahtumaa! Ympäristötoimen väki esitteli Äänekosken kaupungin tekemää kunnianhimoista ja strategista ilmastotyötä. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä, mikä on viisi vuotta edellä kansallisista tavoitteista. Ympäristö- ja ilmastovahtisivustolle on koottu kaikki konkreettiset toimenpiteet, mitä ilmaston eteen on tehty, mitä on suunniteltu ja mitkä ovat kesken.

24.4.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen Äänekosken kouluterveydenhuollon tiedot (15.2.2023)

Kouluterveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta opiskeluhuollossa. Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen ja perheeseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Kouluterveydenhoitaja osallistuu opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.

15.2.2023

Asukkaat olivat yksimielisiä kaavoittamisen iltapäivässä Suolahdessa: Kukkulanmäen alue on oikea helmi

Äänekosken kaupungin kaavoittamisen iltapäivän 8.2.2023 työpajan aiheena oli Suolahden Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos. Tavoitteena on saada tämän vuoden aikana alueesta kaavaluonnokset ja vanhat kaavamääräykset päivitetään ajantasaisiksi. Äänekosken kaupunki halusi hyvissä ajoin jo ennen luonnosten laatimista osallistaa asukkaita ja kuulla heidän toiveitaan, joita alueen kaavoittamisessa otetaan huomioon.

10.2.2023

Äänekoski-lisän myöntämisen perusteita yhdenmukaistettiin muiden kuntakokeilukuntien kanssa: ”Näemme pienissä yrityksissämme kasvupotentiaalin”

Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun kunnat, eli Äänekoski, Jyväskylä, Laukaa ja Muurame, yhdenmukaistivat työllistämisen kuntalisän myöntämisen periaatteensa. Äänekoskella muutokset astuvat voimaan 1.3.2023 alkaen. Muutokset aiempaan ovat kuntakokeilun kunnissa melko pieniä. Merkittävin muutos on kuitenkin se, että jatkossa yksinyrittäjien on helpompi palkata yrityksensä ensimmäinen työntekijä.

9.2.2023