Teollisuuden turvallisuuskoulutus- ja harjoittelukeskus

Teollisuuden turvallisuuden koulutus- ja harjoittelukeskuksen suunnitteluhanke käynnistyi 1.4.2021. Kyseessä on lyhytkestoinen, neljän kuukauden mittainen, esiselvityshanke.

Tavoitteena on selvittää koulutus- ja harjoituskeskuksen todellinen tarve, käyttötarkoitukset, keskusta hallinnoiva taho, sen sijoituspaikka, potentiaaliset käyttäjät sekä muut sidosryhmät.  Hankkeen aikana varmistutaan koulutus- ja harjoittelukeskuksen rakentamisen tarpeellisuudesta.

Hankkeen aikana tehdään myös arvio virtuaalisen ja fyysisen harjoittelun yhdistämismahdollisuuksista, keskuksen toteuttamismahdollisuuksista ja -tavoista, käyttökustannuksista ja investointitarpeista.

Keskeisiä sidosryhmiä hankkeessa ovat teollisuusyritysten, pelastus- ja poliisiviranomaisten sekä turvallisuuslaite ja -materiaalitoimittajien lisäksi Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä (Poke), Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) sekä Äänekosken Yrittäjät ry ja alueen yritykset.

Hankkeen rahoittavat Keski-Suomen liitto ja Äänekosken Kehitys Oy. Hankeen hallinnoinnista vastaa Äänekosken Kehitys Oy ja projektipäällikkönä toimii turvallisuusasiantuntija Kari Helislahti.

Toteutuessaan keskus tarjoaa teollisuudelle ja sen verkostoille, muille yrityksille ja viranomaisille uusia harjoittelumahdollisuuksia sekä uutta turvallisuustietämystä.

Lisätietoja antavat Äänekosken Kehitys Oy:stä:

  • projektipäällikkö Kari Helislahti, p. 0400 445 824, kari.helislahti@aanekoski.fi ja
  • toimitusjohtaja, Äänekosken kaupungin elinvoimajohtaja, Sari Åkerlund, p. 050 598 7447, sari.akerlund@aanekoski.fi.

 

Muokattu 5.5.2021