Terveydensuojelulain ja elintarvikelain mukaisilta toimipaikoilta aletaan periä vuosittaista perusmaksua

Sekä terveydensuojelulain että elintarvikelain mukaisilta toimipaikoilta peritään jatkossa vuosittainen valvonnan perusmaksu 150 euroa. Perusmaksuja aletaan perimään ensimmäisen kerran vuoden 2022 alusta. Maksut perustuvat terveydensuojelulain muutokseen ja keväällä voimaan tulleeseen uuteen elintarvikelakiin.

Perusmaksun tavoitteena on parantaa kuntien ympäristöterveyden kustannusvastaavuutta ja turvata laadukas valvonta. Valvonnan muista suoritteista peritään maksut entiseen tapaan.

Lähtökohtaisesti vuosittainen valvonnan perusmaksu peritään toiminnanharjoittajilta, joiden tulee tehdä toiminnastaan ilmoitus ympäristöterveyteen. Ilmoitusvelvollisia ovat esimerkiksi majoitustoiminta, liikuntatilat, päiväkodit ja oppilaitokset sekä elintarvikkeiden valmistus, tarjoilu ja vähittäismyynti.

Mikäli samalla toiminnanharjoittajalla on samassa toimipaikassa useampia saman lainsäädäntöön kuuluvia ilmoitusvelvollisia toimintoja, valvonnan perusmaksu maksetaan vain yhden kerran. Sen sijaan eri toimipaikoissa olevista toiminnoista maksu peritään toimipaikkakohtaisesti.

Joissakin tapauksissa samalla toiminnanharjoittajalla on sekä terveydensuojelulain että elintarvikelain mukaista toimintaa yhdessä toimipaikassa. Tällöin molempien lakien perusteella muodostuvat omat maksut.

Valvonnan perusmaksun piirin ulkopuolelle jäävät tietyt toiminnot. Terveydensuojelulain mukaisista toimipaikoista perusmaksun piiriin eivät kuulu esimerkiksi kauneushoitolat, pienet yleiset uimarannat, ryhmäperhepäiväkodit ja kansalaisopistot. Elintarvikealan toimipaikoista perusmaksusta on vapautettu muun muassa kyläkaupat, yleishyödyllinen toiminta ja alkutuotanto.

Terveydensuojelulain ja elintarvikelain mukaiseen maksullisuuteen voi tutustua Valviran ja Ruokaviraston verkkosivuilla.

Lisätiedot:

Mahdolliset lisäkysymykset ja tiedustelut pyydämme ensisijaisesti lähettämään sähköpostitse Jyväskylän seudun ympäristöterveyteen, ymparistoterveys@jyvaskyla.fi

Ympäristöterveyspäällikkö Hanna Yksjärvi, 050 4724850, hanna.yksjarvi@jyvaskyla.fi

Ajalla 23.-31.12.2021 hygieenikkoeläinlääkäri Eija Suominen, 050 526 0437, eija.suominen@jyvaskyla.fi

Muokattu 22.12.2021