Tulorekisteri otetaan käyttöön varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämisessä

Kunnat saavat palkkatiedot tulorekisteristä 1.1.2020 alkaen ja eläke-etuustiedot 1.1.2021 lähtien.

Tiedot eivät tule kunnille automaattisesti, vaan ne katsotaan tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta.

Tulorekisteristä löytyvät tiedot maksetuista palkoista, luontoiseduista, palkkioista, työkorvauksisista sekä muista ansiotuloista. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset saadaan tulorekisteristä.

 Asiakkaan on edelleen toimitettava tuloselvityskaavake allekirjoitettuna liitteineen niistä tuloista, joita ei saada tulorekisteristä.

Tulorekisteristä ei saada mm. Kelan etuustietoja, työttömyyskorvauksia, eläkkeitä, pääomatuloja tai yrittäjän tulotietoja. Näistä tuloista asiakkaan tulee toimittaa edelleen liitteet.

 Mikäli tulotietoja ei toimiteta kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen alkamisesta, maksu määrätään korkeimman mukaan.

14.1.2020                          Varhaiskasvatus

Muokattu 23.4.2020