Vihreä Uusiutuva Äänekoski – hanke lähti käyntiin elokuun alussa 2019

Hanke kestää vuoden 2021 loppuun ja sen tavoitteena on

  • luoda kaupungille ympäristöpolitiikka ja -suunnitelma.
  • saada Äänekosken kaupunki, asukkaat ja kaupungin sidosryhmät toimimaan tavoitteellisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
  • lisätä kaikkien toimijoiden tietämystä vähähiilisistä ja ympäristöystävällisistä arjen teoista.
  • yhteistyössä kaupungin sidosryhmien kanssa etsiä ja kehittää uusia ekologisia palveluita / toimintamalleja.

Kestävä kehitys ja ekologisuus tuodaan osaksi kaupungin päätöksentekoprosessia. Ensimmäiseksi kartoitetaan kaupungin tarjoamat palvelut, sekä toimialojen tehtävät ja niiden ilmasto- ja ympäristövaikutukset. Näiden pohjalta rakennetaan toimialakohtaiset, konkreettiset toimintaohjeet, joiden avulla ympäristötavoitteet saavutetaan. Käytämme jatkuvan parantamisen periaatetta ja kaikille toimenpiteille luodaan mittarit, joilla tulokset ovat arvioitavissa. Hankkeessa pyritään luomaan laaja yhteistyöverkosto, jolla taataan toiminnan jatkuvuus myös hankkeen loputtua. Hyvät vihreämmät käytänteet nivoutuvat kaupungin ja asukkaiden arkeen.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 315 000€, josta Keski-Suomen liitto on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 220 500€. Tuen osuus hankkeen tukikelpoisista nettokustannuksista on enintään 70 %.

Hankkeen sivut

Lisätietoja hankkeesta
Sirpa Kortelainen, projektipäällikkö
040 186 4792
sirpa.kortelainen@aanekoski.fi

Muokattu 22.1.2020