Vihreä uusiutuva Äänekoski -hankkeelle myönnettiin rahoitus

Keski-Suomen liitto on myöntänyt Äänekosken kaupungille 220 500 euroa EAKR-rahoitusta Vihreä uusiutuva Äänekoski -hankkeen toteutukseen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 315 000 euroa ja se toteutetaan vuosien 2019-2021 aikana.

Hankkeessa selvitetään Äänekosken kaupungin toimintaa ympäristöasioiden näkökulmasta. Tavoitteena on edistää kaupunkikonsernin vähähiilisyyttä, resurssiviisautta ja ekologisuutta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kaupungin eri toimialojen ja konserniyhtiöiden päästöjen ja energiankulutuksen pienentämistä sekä resurssien tehokkaampaa hyödyntämistä. Hankkeessa luodaan kaupungille ympäristöohjelma, joka ohjaa toimintaa ekologisempaan suuntaan.

Suomi on sitoutunut EU:n päätöksen mukaisesti vähentämään merkittävästi hiilipäästöjään tulevaisuudessa. Kunnat ovat tehneet jo paljon ympäristömyönteisiä ratkaisuja, mutta niiden toiminnassa on vielä hyödyntämätöntä potentiaalia.

-Haluamme parantaa toimintaamme tavoitteellisesti ympäristöystävälliseen suuntaan. Turvallinen ja ympäristöystävällinen asuinympäristö lisäävät elinvoimaisuutta omalta osaltaan. Kasvua  ja hyvinvointia voidaan edistää ekologisesti ympäristö huomioiden, toteaa Äänekosken kaupunginjohtaja Matti Tuononen

Hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja, joilla edistetään kaupunkikonsernin myönteisiä ympäristövaikutuksia. Näitä ovat esimerkiksi ruokahävikin pienentäminen, kiertotalouden huomioiminen julkisissa hankinnoissa, etätyömahdollisuudet sekä kaupunkipyörät.

Vihreä uusiutuva Äänekoski -hanke käynnistyy elokuussa 2019.