Voimassa olevat rajoitukset Äänekoskella (päivitetty 28.4.)

Kaupunki antaa maskisuosituksen yli 15-vuotiaille äänekoskelaisille 16.5. saakka.

 Maskeja suositellaan käytettäväksi

- 7.- 9. - luokkien oppilailla ja toisen asteen opiskelijoilla opetuksessa ja koulupäivän aikana muutoinkin

- julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää. Suositus koskee myös ulkoilmassa olevia turnauksia ja tapahtumia, joissa on mukana laajoja yleisöjoukkoja ja turvavälejä ei voida muuten säilyttää.

- joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää

- matkalla näytteenottoon koronavirustestiin sekä ennen testituloksen valmistumista aina, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella

- kun saavutaan riskialueelta Suomeen ja matkustajat siirtyvät maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. Lisätietoja: THL - Matkustaminen ja koronaviruspandemia

Julkisilla tiloilla tarkoitetaan laajasti mm. kauppoja ja ostoskeskuksia, posteja, pankkeja, kirjastoja ja muita vastaavia sisätiloja. Liikuntaa ja urheilua seuratessa katsomoissa on suositeltava käyttää maskeja.

Muita julkisiksi tiloiksi luettavia ovat mm. uimahallien yleiset tilat ja pukeutumistilat, kansalaisopiston kurssit (ei liikunnan kurssit), kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat, konserttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat sekä teatterit, elokuvateatterit ja muut esittävien taiteiden esittämiseen käytettävät tilat sekä museot ja galleriat jne.

THL:n ohjeen mukaisesti maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai on muita terveyteen liittyviä syitä, jotka estävät maskin käytön.

Kasvomaskien jakaminen vähävaraisille

Kasvomaskeja jaetaan kerran viikossa keskiviikkoisin Äänekosken, Suolahden, Sumiaisten ja Konginkankaan kirjastoista kirjastojen aukioloaikana.

Jakopisteissä jaetaan ensisijaisesti kangasmaskeja. Mikäli kangasmaskit loppuvat, jaetaan kertakäyttömaskeja seuraavan kangasmaskierän saapumiseen saakka. Yhtä aikaa ei ole mahdollista saada molempia maskeja. Terveydellisistä syistä asiakkaan on mahdollista saada myös kertakäyttömaskeja.

Yleiset ohjeet maskien hakemiseen: 

- Kaupungin jakamat kasvomaskit on tarkoitettu vain kaikkien heikoimmassa asemassa oleville vähävaraisille kuntalaisille  

- Maskeja voi hakea kirjastoista vain ilmoitettuna päivänä, asiakaspalvelun aukioloaikana 

- Kangasmaskeja saa 2 kpl / asiakas (terveydellisistä syistä kertakäyttömaskeja 10 kpl / asiakas)

- Kangasmaskeja voi saada yhden kerran / asiakas

- Maskit on tultava hakemaan henkilökohtaisesti

- Lisäksi poikkeuksena kangasmaskeja voidaan antaa 2 kpl henkilölle, jonka lähiomainen kuuluu koronariskiryhmään eikä pysty itse hakemaan maskia 

Maskien käyttö on pakollista kaupungin työntekijöille seuraavissa tehtävissä: 

- terveyspalveluissa ja kaupungin terveyskeskuksessa ainakin 16.5.2021 asti

- ikääntyneiden ja muiden riskiryhmien kotiin annettavissa palveluissa sekä riskiryhmien asumispalveluissa toistaiseksi

- perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 opetushenkilöstö, koulunkäyntiavustajat ja lukion opetushenkilöstö luokka- ja opetustilanteissa toistaiseksi

- muissa kaupungin palveluissa asiakastapaamisissa, kun kahden metrin turvaväliä ei voida noudattaa (koskee kaikkia kapungin viranhaltijoita, työntekijöitä sekä työnsuorittajia kuten harjoittelijoita jne) toistaiseksi

Kaupunki suosittaa henkilökuntaa käyttämään kasvomaskeja kaupungin toiminnoissa sisätiloissa

  • aina kun ollaan lähikontaktissa toisten aikuisten kanssa
  • aina kun vieraillaan muissa yksiköissä (esimerkiksi teknisen toimen ja ruokapalveluiden työntekijät)
  • kouluilla opetustilanteiden ulkopuolella aikuisten kesken
  • varhaiskasvatuksessa, kun ollaan tekemisissä muiden kuin oman ryhmän aikuisten kanssa

Lisäksi asiakkaiden ja sidosryhmien edustajia pyydetään käyttämään maskia kaupungin tiloissa. 

Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 26.4.2021 päätöksen, jonka mukaan kaikki yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on kielletty Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Päätös on voimassa 16.5.2021 saakka.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan Keski-Suomen sairaanhoitopiireihin kuuluvien kuntien alueella järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään kaksikymmentä (20) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Kaupunki kieltää 16.5.2021 saakka kaikki Painotalolla ja Suolahtisalissa järjestettävät yleisötilaisuudet, samoin kuin Pankkarilla, liikuntatalolla ja muissa kaupungin kulttuuri- ja liikuntatiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleisölle avoimet ottelutapahtumat, mikäli niihin osallistuu yli 20 henkilöä. Kielto koskee myös kaikkia muita kaupungin sisätiloja sekä ulkoliikuntapaikoilla ja yleisillä alueilla järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia.

Äänekosken kaupungin sisä- ja ulkotiloissa voidaan järjestää osallistujamäärältään enintään 20 henkilöä sisältäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, mikäli voidaan varmistaa, että niissä noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta koronatartuntojen torjuntaan liittyen.

Äänekosken kaupungin kirjastot, kulttuuritilat, liikuntasalit, uimahallit, kuntosalit, avantouimakopit ja ProAveran omistama jäähalli pysyvät edelleen avoinna, mutta niiden käytössä on noudatettava erityisen tarkasti voimassa olevia koronan torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn liittyviä ohjeita, maskisuositusta, turvavälejä ja käsihygieniaa sekä lajiliittojen laatimia koronaohjeita. Poikkeuksena on jäähallin avoimet yleisövuorot, jotka perutaan 16.5.2021 asti, koska vuorot eivät ole ohjattua harrastustoimintaa eikä näin ollen voida varmistua vuorojen koronaturvallisuuden toteutumisesta.  

Yksityistilaisuudet

Äänekosken kaupunki on linjannut, että kunnan alueella suositellaan yksityistilaisuuksissa noudatettavan samoja henkilömäärien rajoituksia ja varotoimia, joita em. mainitulla tavalla sovelletaan yleisötilaisuuksiin ja julkisiin kokoontumisiin. Rajoitukset ovat voimassa 16.5.2021. 

- Seurakunnille annetaan suositus, että sisätiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin saa osallistua enintään 20 henkeä 16.5.2021 asti.

Matkustamista epidemian leviämisvaiheen alueille ei suositella.

Suositukset harrastustoimintaan

Äänekosken kaupunki on linjannut Äänekosken koronatartuntatilanteen huomioiden, että harrastustoiminnan ja ryhmäliikunnan osalta ei tällä hetkellä anneta lisää rajoittavia suosituksia, vaan kulttuuri- ja liikuntalajien harrastustoimintaa voidaan Äänekosken kaupungin hallinnoimissa tiloissa jatkaa noudattamalla voimassa olevia koronan torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn liittyviä ohjeita, maskisuositusta, turvavälejä ja käsihygieniaa, sekä lajiliittojen laatimia koronaohjeita. Harrastustoiminnan järjestäjän on kiinnitettävä erityistä huomiota koronaturvallisuuden noudattamiseen ja sen valvontaan. Ryhmien vetäjien on käytävä jokaisen ryhmän kanssa erikseen koronaohjeistus läpi.

Harjoittelun tulee tapahtua oman tutun joukkueen tai ryhmän kesken, eikä lasten, nuorten ja aikuisten tule tehdä harraste- ja pelimatkoja niiden sairaanhoitopiirien alueelle, joissa ollaan koronaviruksen suhteen leviämisvaiheessa.

Omalla käyttövuorolla tapahtuvassa lasten ja nuorten ohjatussa harrastustoiminnassa voi olla yli 20 osallistujaa, mikäli koronaturvallisuus pystytään varmistamaan.

Kaikessa harrastus- ja kilpailutoiminnassa on jatkettava kaikkia mahdollisia varotoimia, jotta koronavirus ei pääse leviämään niiden kautta.

Ottelut ja turnaukset

Äänekosken kaupungin hallinnoimissa sisäliikuntatiloissa voidaan järjestää lasten, nuorten ja aikuisten otteluita ja turnauksia ilman yleisöä 1.5 - 16.5.2021. I ja II divisioonassa pelaavat joukkueet voivat järjestää otteluita maksimissaan 20 hengen yleisöllä, mikäli koronaturvallisuus pystytään varmistamaan. Otteluihin ja turnauksiin osallistuminen on mahdollista Keski-Suomen alueella ja niissä maakunnissa, jotka eivät ole koronan leviämisvaiheessa.

 Yli 70-vuotiaat ja muut riskiryhmät

Erityisesti yli 70-vuotiaiden pitäisi välttää altistumista koronavirukselle, sillä heillä on selvästi muita suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin. Riskiryhmään kuuluvat myös pitkäaikaissairaat. 

Ikärajaan perustuvaa suositus fyysisten kontaktien välttämisestä ei ole enää voimassa. Lähikontakteissa on kuitenkin hyvä noudattaa pidättyvää linjaa yksilöllistä harkintaa käyttäen ja riskitekijät huomioiden. 

Kaikkien on tärkeää noudattaa yleisiä ohjeita tartuntariskin vähentämiseksi. Tartuntoja voi ehkäistä huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta, välttämällä lähikontakteja, käyttämällä kasvomaskia, jos lähikontakteja ei voi välttää sekä menemällä koronavirustestiin, jos saa lieviäkään koronavirukseen sopivia oireita.

Muokattu 28.4.2021