Vuoden 2018 parhaat urheilijat, stipendiesitykset, veteraaniurheilijoiden saavutukset, reilun pelin joukkue ja keski-suomen liikunnan vuoden liikuntateko –palkinto

Vapaa-aikatoimisto  

Urheiluseuroille

Vuoden 2018 parhaat urheilijat,  stipendiesitykset, veteraaniurheilijoiden saavutukset, reilun pelin joukkue ja keski-suomen liikunnan vuoden liikuntateko –palkinto

Vapaa-aikatoimisto pyytää seuroilta esitykset vuoden 2018 parhaista urheilijoista ja myös veteraaniurheilijoiden saavutukset lajien virallisissa SM- tai kansainvälisissä kilpailuissa.

Esitykset tulee tehdä oheisille lomakkeille ja toimittaa vapaa-aikatoimistoon 3.12.2018 mennessä, os. Kalevankatu 2, 44100 Äänekoski. Mikäli saavutuksia/menestystä tulee antamanne ilmoituksen jälkeen, toimittakaa myös niistä tiedot sähköpostiosoitteella liikunta.hallinto@aanekoski.fi.

Asiaa koskeviin tiedusteluihin vastaa vs. vapaa-aikajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen, puh. 020 632 3259.

Liitteenä

(ehdotus palautettava 19.11.2018 mennessä vapaa-aikatoimistoon, Kalevankatu 2, 44100 Äänekoski tai liikunta.hallinto@aanekoski.fi)

Kurssi- ja leiriavustukset 2018

Kurssi- ja leiriavustukset ovat haettavissa ja hakemukset sekä tarvittavat tositteet on toimitettava 10.12.2018 mennessä  vapaa-aikatoimistoon, os. Kalevankatu 2, 44100 Äänekoski.

Huomioitavaa on, että kaikista kurssi- ja leirimaksuista, joihin haetaan avustusta on mukana seurattava maksutosite.  Avustusasioista voi tiedustella vs. vapaa-aikajohtajalta, puh. 020 632 3259.

HUOM!
Kurssi- ja leiriavustukset on tarkoitettu ainoastaan seurojen kurssi-, koulutus- ja leiritapahtumien tukemiseen.

Varsinaiset kilpailut ja kilpailumatkat eivät kuulu avustusten piiriin eikä ulkomaan leirit/palkkiomatkat.

Kohdeavustukset maksullisten liikuntatilojen vuokrien tukemiseen ajalta  4.12.2017 – 4.12.2018

Kohdeavustus myönnetään ensisijaisesti Äänekoskella olevien maksullisten liikuntatilojen vuokrien kattamiseen.  Avustusta ei myönnetä ulkopuolisten tilojen leirimaksuihin eikä kilpailutapahtumiin. Avustuksen suuruus  riippuu siitä, paljonko on hakijoita.

HUOM!
Jo kertaalleen tuettujen vuorojen maksuun ei myönnetä avustusta.

Kohdeavustushakemus tositteineen on toimitettava  10.12.2018 mennessä vapaa-aikatoimistoon, os., Kalevankatu 2,  44100 Äänekoski.     

Nuorten urheiluohjauskirjat ajalta 4.12.2017 – 4.12.2018

Nuorten urheiluohjauskirjat palautetaan  vapaa-aikatoimistoon, os.  Kalevankatu 2, 44100 Äänekoski 10.12.2018 mennessä.  Ohjauspalkkiot maksetaan suoraan seurojen ilmoittamalle tilille (kaupungin taloustoimiston ohjeen mukaan tilinkäyttäjän tiedot on ilmoitettava), joten vetäjien ei tarvitse toimittaa omia tilitietoja eikä verokortteja.  Informoikaa ohjaajianne.  Tilinumero on ilmoitettava IBAN –muodossa.

Nuorten ohjauksista maksetaan korvausta seuroille seuraavin ehdoin:

  • ohjattavien tulee olla alle 17-vuotiaita
  • ohjauksesta maksetaan enintään 3 ohjauskertaa/viikko
  • korvaus maksetaan yhdestä ohjaajasta/ryhmä
  • kilpailut ja ottelumatkat eivät ole korvattavia tilaisuuksia
  • korvaus maksetaan suoraan seuran lajijaostolle
  • kaikissa lajeissa tulee ohjattavana olla ryhmä eli korvausta ei myönnetä yksilöohjauksesta

HUOM! HUOM!
Ohjauskirjat tulee toimittaa vapaa-aikatoimistoon  valmiiksi laskettuina yllä olevaan ohjeeseen perustuen.

Vapaa-aikatoimisto ei huomioi laskemattomia ohjauskirjoja, eikä ota huomioon myöhässä tulleita tietoja.

Urheiluseuranne tietojen päivitys

Tämä kirje on lähetetty niille äänekoskelaisille urheiluseuroille, jotka hakivat perusavustusta vuodelle 2018.  Kirje on julkaistu myös kaupungin internet –sivulla.

Kaupungin nettisivulla kaikkien yhteystiedot eivät ole ajantasalla.  Pyydämme teitä tarkistamaan tietonne osoitteessa

https://www.aanekoski.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/liikuntaseurat

Terveisin
Jukka-Pekka Pohjolainen
vs. vapaa-aikajohtaja