Yleisötilaisuuksia koskevat 10 hengen kokoontumisrajoitukset jatkuvat Äänekoskella 30.4.2021 saakka

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 26.3.2021 päätöksen, jolla se kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla alueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien alueella järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään kymmenen (10) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Äänekosken kaupungin koronajohtoryhmä on linjannut, että Äänekosken kaupunki kieltää 30.4.2021 saakka kaikki Painotalolla ja Suolahtisalissa järjestettävät yleisötilaisuudet, samoin kuin Pankkarilla, liikuntatalolla ja muissa kaupungin kulttuuri- ja liikuntatiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleisölle avoimet ottelutapahtumat, mikäli niihin osallistuu yli 10 henkilöä. Kielto koskee myös kaikkia muita kaupungin sisätiloja sekä ulkoliikuntapaikoilla ja yleisillä alueilla järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia.

Äänekosken kaupungin sisä- ja ulkotiloissa voidaan järjestää osallistujamäärältään enintään 10 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, mikäli voidaan varmistaa, että niissä noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta koronatartuntojen torjuntaan liittyen. Kaikkia ylimääräisiä kokoontumisia tulee välttää.

Äänekosken kaupungin kirjastot, kulttuuritilat, liikuntasalit, uimahallit, kuntosalit, avantouimakopit ja Proaveran omistama jäähalli pysyvät edelleen avoinna, mutta niiden käytössä on noudatettava erityisen tarkasti voimassa olevia koronan torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn liittyviä ohjeita, maskisuositusta, turvavälejä ja käsihygieniaa sekä lajiliittojen laatimia koronaohjeita. Poikkeuksena on jäähallin avoimet yleisövuorot, jotka perutaan 30.4.2021 saakka, koska vuorot eivät ole ohjattua harrastustoimintaa eikä näin ollen voida varmistua vuorojen koronaturvallisuuden toteutumisesta.

Harrastustoiminta, ottelut ja turnaukset

Äänekosken kaupungin hallinnoimissa sisäliikuntatiloissa voidaan järjestää lasten, nuorten ja aikuisten otteluita ja turnauksia ilman yleisöä ajalla 1.4.-30.4.2021. I ja II divisioonassa pelaavat joukkueet voivat järjestää otteluita maksimissaan 10 hengen yleisöllä, mikäli koronaturvallisuus pystytään varmistamaan. Otteluihin ja turnauksiin osallistuminen on mahdollista Keski-Suomen alueella ja niissä maakunnissa, jotka eivät ole koronan leviämisvaiheessa.

Yksityistilaisuudet

Äänekosken kaupungin koronajohtoryhmä on linjannut, että kunnan alueella suositellaan yksityistilaisuuksissa noudatettavan samoja henkilömäärien rajoituksia ja varotoimia, joita em. mainitulla tavalla sovelletaan yleisötilaisuuksiin ja julkisiin kokoontumisiin. Rajoitukset ovat voimassa 30.4.2021 saakka.

Maksimissaan 10 henkilön tilaisuuksissa tapahtumajärjestäjällä on vastuu noudattaa THL:n ja OKM:n ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeen mukaan tilaisuuksissa on mm. huolehdittava hygieniasta ja varmistettava 2 metrin turvavälit henkilöiden tai seurueiden välillä. Turvavälit on pidettävä myös tilaisuuteen saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa. Tungoksia ja tiiviitä jonoja ei saa päästää syntymään.

Lisätietoja

Jukka-Pekka Pohjolainen
vs.vapaa-aikajohtaja
020 632 32 59

Muokattu 1.4.2021