Yleisötilaisuuksien järjestäminen Äänekosken kaupungin tiloissa 6.12.2021-5.1.2022

Aluehallintovirasto on päätöksellään 3.12.2021 kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä.

Määräys on voimassa ajalla 6.12.2021 – 5.1.2022.

Toiminnanharjoittaja voi ottaa koronapassin käyttöön vaihtoehtona voimassa oleville koronarajoituksille, jolloin passi mahdollistaa sisäänpääsyn tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Koronapassia voidaan edellyttää 16 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä. Yleisissä kokouksissa järjestäjä ei voi edellyttää koronapassia, vaan niissä tulee noudattaa rajoituksia.

Päätökset eivät kohdistu yksityistilaisuuksiin tai harrastustoimintaan.

Alueen väestöä kehotetaan noudattamaan koronaepidemiaan liittyviä yleisiä suosituksia myös niissä tilanteissa, joita aluehallintoviraston määräykset eivät koske.

Äänekosken kaupungin linjaukset

Äänekosken kaupungin linjauksen mukaisesti yleisötilaisuuksien järjestämisen edellytyksenä Äänekosken kaupungin sisä- ja ulkotiloissa on, että kaikki tapahtumanjärjestäjät:

1. Noudattavat Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 3.12.2021 tekemää päätöstä.

2. Ottavat koronapassin käyttöön sisätiloissa järjestettävissä yli 50 hengen tilaisuuksissa. 

3. Noudattavat tartuntatautilain 58 c § mukaisia toimenpiteitä covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi. 

4. Noudattavat tapahtuman aikana voimassa olevaa maskisuositusta. 

5. Suunnittelevat ja toteuttavat sisä- ja ulkotiloissa järjestetyissä tapahtumissa asiakkaiden ja osallistujien oleskelun sillä tavoin väljästi, kuin se on kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen mahdollista ja mitoittavat tapahtuman yleisö- ja katsomokapasiteetin sen mukaisesti.

6. Noudattavat tapahtumassa OKM:n ja THL:n 31.5.2021 antamaa ohjetta koronatartuntojen torjuntaan liittyen.

Päivitetyt ohjeet löytyvät kaupungin nettisivuilta osoitteesta: https://www.aanekoski.fi/uutiset/voimassa-olevat-rajoitukset-ja-suositukset-aanekoskella

Koronapassin käyttöön liittyvä ohjeistus STM:n sivuilta: https://stm.fi/koronapassi 

Lisätietoja: 

Jukka-Pekka Pohjolainen Vs. vapaa-aikajohtaja Äänekosken kaupunki 020 6323259

Keijo Lukkarinen ylilääkäri Äänekosken kaupunki 040 500 4313

Muokattu 3.12.2021