Ohjeita opettajalle

Lukudiplomi ja lukumestari

Koulun luokilla 1-6 voi suorittaa lukudiplomin joka vuosi. Diplomien kirjat valitaan luokkakohtaisista kirjalistoista. Niihin on koottu monentasoista kirjallisuutta: jokaiselle löytyy sopivaa luettavaa.
Kuhunkin diplomiin on luettava 1-2 kirjaa kirjaluettelon jokaisesta kirjaryhmästä, sekä yksi kirja vapaavalintaisesti kirjaluettelon ulkopuolelta, yhteensä kuusi kirjaa.
Vanhemman tai opettajan  ääneen lukemista teoksista hyväksytään lukudiplomin osaksi 1.-2. luokilla kaksi ja muilla luokka-asteilla yksi teos.
Haasteellisuutta innokkaille lukijoille tuo diplomin kaksiportaisuus:
6 diplomikirjaa vuodessa luettuaan oppilas saa lukudiplomin, 12 diplomikirjaa vuodessa luettuaan oppilas on lukumestari!

Tiedotuskirje


Tiedotettaessa lukudiplomeista oppilaiden koteihin on mahdollista käyttää kirjepohjana ohessa olevaa lukudiplomitiedotetta.

Tiedotuskirje >> (pdf)

Kirjalistat uusiutuvat vuosittain


Jotta listat pysyvät tuoreina, niitä päivitetään vuosittain kirjaston lastenosastolla.

HUOM!! Kun monistatte oppilaille luokkakohtaisen kirjalistan, niin se kannattaa tehdä listojen tulostettavista versioista (ks. oikean laidan valikko: "Kirjalistat"). Tulostettaviin listoihin on merkitty diplomikirjojen sijaintipaikat kirjaston hyllyissä, joten kirjojen löytäminen niiden avulla on huomattavasti helpompaa. Tulostettavissa versioissa listat ovat myös tiiviimmässä muodossa ja ne mahtuvat kaksipuolisena tulostettaessa yhdelle A4:lle.

Kirjojen riittävyys


Kirjalistat on pyritty laatimaan mahdollisimman monipuolisiksi jotta kirjoja riittäisi kaikille diplomien suorittajille ja että mahdollisimman moni löytäisi listoilta mielekästä luettavaa. Valikoima listoilla on runsas, mutta kirjojen riittävyyden kannalta olisi kuitenkin hyvä huomioida muutama asia:
- koko luokalle ei kannata antaa tehtäväksi lukea samaa kirjaa yhtäaikaisesti
- tarvittaessa kirjalistoissa voidaan joustaa, eli jos listassa oleva kirja on lainassa, voi tilalle valita toisen kirjan listan ulkopuolelta
- oppilaan ei kannata lainata kaikkia diplomiin suoritettavia kirjoja yhdellä kertaa ( tätä voisi painottaa tilaisuuden tullen myös oppilaiden vanhemmille)
- kirjaston henkilökunta tilaa tarvittaessa ilmaiseksi kirjoja muista Äänekosken kirjastoista. Kysy virkailijoilta!

Koontilistat ja lukudiplomit


Oppilaille voi antaa luettujen kirjojen koontilistan, johon hän voi merkitä lukemansa kirjan ja vaikkapa arvioida sitä. Suorituksen seuraamiseen voi valita myös koontilistan huoltajan allekirjoituksella.

Muistoksi lukudiplomin suorituksesta oppilaalle voi antaa Lukudiplomin tai Lukumestaritodistuksen:

1. luokan lukudiplomi
1. luokan mestaridiplomi

2. luokan lukudiplomi
2. luokan mestaridiplomi

3. luokan lukudiplomi
3. luokan mestaridiplomi

4. luokan lukudiplomi
4. luokan mestaridiplomi

5. luokan lukudiplomi
5. luokan mestaridiplomi

6. luokan lukudiplomi
6. luokan mestaridiplomi

Lukudiplomi kaikkeen käyttöön (esim. erityisluokille)