Kokoelmat

Äänekosken museotoimen esine-, valokuva-, taide- ja arkistokokoelmissa on noin 24 000 luetteloitua tallennetta. Kaikki tiedostot ovat atk-rekistereinä, joten kokoelmatietokannat soveltuvat hyvin tutkimus- ja selvityskäyttöön. Kokoelmien rungon muodostavat maa- ja metsätalouteen, metsäteollisuuteen, kaupunkikulttuuriin ja työväenperinteeseen liittyvät aineistot.

Vajaan 4 000 yksikön esinekokoelmassa on eri ammattialojen työvälineistön ja muun pienesineistön lisäksi runsaasti asusteita ja kodintekstiilejä. Valokuvakokoelma sisältää noin 15 000 kuvaa. Laajimmat aihekokonaisuudet liittyvät rakennus- ja kaupunkikuviin sekä paikalliseen työväenperinteeseen, urheiluun ja puunjalostusteollisuuteen. Yli 2 500 yksikön arkistokokoelma sisältää mm. mittavan rakennustutkimustiedoston, sosiaalidemokraattisen työväenyhdistyksen arkiston sekä laajan maatalouteen ja työväenperinteeseen liittyvän nauhoite- ja käsikirjoitusaineiston.

Taidemuseo hallinnoi Toivo Parantaisen taidemuseosäätiön omistamaa teoskokoelmaa. Kokoelmaan kuuluu 764 teosta, joista grafiikkaa on 372, maalauksia 220, piirustuksia 107, veistoksia ja valoksia 58 sekä muita 8 teosta. Kokoelmassa on edustettuna runsaat 80 ammattitaiteilijaa sekä joukko harrastelijoita.

Taidemuseon hallintaan kuuluu myös Äänekosken kaupungin 354 teoksen taidekokoelma, johon on liitetty Konginkankaan kunnan, Sumiaisten kunnan ja Suojarinteen kuntayhtymän omistuksessa olleet taideteokset. Suolahden kaupungin taidekokoelma, 154 inventoitua teosta, on säilytetty omana kokonaisuutenaan. Sitä kartutetaan vain lahjoituksin.

Äänekosken taidemuseon kokoelma on tuorein kokoelma. Sitä kartutetaan aktiivisesti niin ostoin kuin lahjoituksinkin. Vuonna 2015 kokoelmaan kuuluu 137 teosta, joista 65 % on 2000-luvun kuvataidetta. Suolahden kaupungin taidehankintarahasto on mahdollistanut paikallisen taiteen hankinnan vuosittaisella määrärahalla. Määrärahan myöntää vapaa-aikalautakunta kulttuurijohtajan esityksestä.