Haku Äänekosken nuorisovaltuustoon vuodelle 2021

Hakuaika nuorisovaltuustoon on 16.11. - 31.12.2020 

Sääntöjen mukaan nuorisovaltuustoon valittavan on oltava hakuvuonna vähintään 13 vuotta täyttävä ja enintään 20-vuotias Äänekoskella asuva tai opiskeleva nuori. Nuorisovaltuustoon kuuluu vähintään 10 ja enintään 20 nuorisovaltuutettua. Lisäksi voidaan valita enintään 10 varajäsentä. 

Uusi nuorisovaltuusto aloittaa tammikuussa 2021. Nuorisovaltuusto kokoontuu noin kerran kuukaudessa (kesällä kokoustauko) ja tämän lisäksi nuorisovaltuutetulla saattaa olla lautakuntien kokouksiin tai muihin tilaisuuksiin, koulutuksiin ja tapahtumiin osallistumista. 

Äänekosken jokaisen yläkoulun ja toisen asteen oppilaitoksen oppilas- ja opiskelijakunnilla on yksi kiintiöpaikka nuorisovaltuustossa. Oppilaskunnat päättävät itse kiintiöpaikkansa täyttämisestä, mutta niiden käyttämättä jättämisestä tulee ilmoittaa nuorisovaltuustolle. Mikäli kiintiöpaikkoja jää käyttämättä, nuorisovaltuusto voi täyttää paikan normaalin valinnan kautta.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on:

  • edistää ja seurata hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa nuorten näkökulmasta sekä edistää Äänekosken kaupungin ja nuorten välistä yhteistyötä;
  • vaikuttaa siihen, että kunta kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta nuorille. Nuorisovaltuusto toimii myös asiantuntijaelimenä sekä nuorten edustajana asioissa, jotka koskettavat nuoria;
  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja nuoria ja heitä koskevissa asioissa;
  • tiedottaa ja edistää tiedonkulkua nuorille heille tarkoitetuista palveluista;
  • edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista;
  • valmistella seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja laatia toimintakertomus;
  • hoitaa muut nuorisovaltuuston toimialaan kuuluvat, eri kaupungin toimielinten, lautakuntien sekä kaupunginhallituksen esittämät tehtävät;
  • järjestää omaa toimintaa;
  • yhden edustajan läsnäolo-oikeudella osallistua kunnallisten lautakuntien kokouksiin julkisten asioiden osalta;
  • järjestää nuorten asioista kiinnostuneille tarkoitettuja avoimia foorumeita.

Lisätietoja:

nuorisovaltuustolainen, Riku Riihimäki, riku.riihimaki@aanekoski.fi 
nuorisovaltuuston ohjaaja, nuorisotyöntekijä Elina Huuskola p. 0400 115 175, elina.huuskola@aanekoski.fi

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme.