Nuorisokeskus Spotin bänditilojen käyttövuorohakemus

Haku Nuorisokeskus Spotin bänditiloihin on käynnissä 25.8.-6.9.2021. Tilapäätökset tulevat kahden viikon päästä hakuajan umpeutumisesta. Hakulomakkeita saa myös Spotista. Lisätietoa puhelinnumerosta 040 705 6518 (Spotin toimisto).

(nimi, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

Bändin vastuujäsen ja yhteyshenkilö, yli 18-vuotias

Mikäli bändin jäsenet ovat kaikki alle 18-vuotiaita, toimii huoltaja vastuujäsenenä ja yhdyshenkilönä. Yhteyshenkilö toimii linkkinä nuorisokeskuksen henkilökuntaan ja välittää saamansa tiedotteet muille bändin jäsenille.

pp.kk.vvvv