Testi

Hyvä sosiaalihuollon ammattilainen!

Äänekosken kaupunki kehittää sosiaalihuollon tiedonhallintaa. Tässä yhteydessä on pidetty sosiaalihuollossa kirjaamisvalmennuksia, aiheena mm. asiakasasiakirjalaki sekä kirjaamisen käytännöt.

Äänekosken kaupungin Intrassa julkaistun henkilöstöä koskevan ja Korona -tilanteesta johtuvan ohjeen 13.3.2020 mukaan:

” 6. Kaupungin järjestämät tilaisuudet
  • Kaikki kaupungin järjestämät tilaisuudet siirretään myöhempään ajankohtaan
7. Sisäiset kokouskäytännöt
  • Järjestetään ensisijaisesti etäyhteyksin
  • Kokoukset pidetään kestoltaan mahdollisimman lyhyinä, huolehditaan kokoustilanteissa riittävästä etäisyydestä muihin osallistujiin ja huolehditaan tauotuksista
8. Muut yleisötilaisuudet/tapahtumat työaikana
  • Suositaan etäyhteyksiä
  • Vältetään tilanteita, joissa on paljon ihmisiä koolla”

Edellä mainittuja ohjeita noudattaen perutaan seuraavat kirjaamisvalmennuspäivät ja selvitetään mahdollisuutta toteuttaa valmennuksia etäyhteyksin.

31.3.2020 klo 12.00-16.00 (Päivä 1) PERUTTU

16.4.2020 klo 12.00-16.00 (Päivä 2) PERUTTU

Kirjaamisvalmennuksia koskevaa materiaalia on saatavilla http://www.socom.fi/kansa-koulu/materiaali/

Suosittelen kaikkia aiheesta kiinnostuneita tutustumaan sivuilla julkaistuihin kirjaamisvalmennusmateriaaleihin.

Lisätietoja tarvittaessa meiltä!

Kirjaamisvalmentaja  Kirjaamisvalmentaja  Kirjaamisvalmentaja 
Suvi Tikander Mira Ojansivu Hillevi Suutala

TIEDOTAMME MAHDOLLISISTA ETÄYHTEYSKOULUTUKSISTA MYÖHEMMIN!

Pysykää terveinä!