Yleisötilaisuuksien erityisjärjestelyjen turvallisuussuunnitelma

Äänekosken kaupunki edellyttäää kaupungin sisä- ja ulko tiloissa yli 50 hengen tapahtumia järjestäviltä yhteisöiltä, yksityishenkilöiltä ja työryhmiltä turvallisuussuunnitelman, josta käy esille, kuinka tapahtuman järjestäjät huomioivat toiminnassaan Tartuntatautilain 58c § ja aluehallintoviraston määräykset yleisötilaisuuksien eritysjärjestelyistä mm. käsihygieniaan ja turvavälien noudattamiseen liittyen.

Katsomokapasiteetit:
Painotalo iso sali 70
Mikkosali 30
Suolahtisali 100
Pankkari 430
Pankkari aitiot yhteensä 28
Pankkari kahvio 50
Liikuntatalo 400 
Valtuustosali 70

Tapahtuma

Tapahtumaturvallisuudesta vastaava henkilön ja hänen varahenkilönsä yhteystiedot

Tärkeimmät riskit ja niihin varautuminen 

Riskien hallinta