Yleisötilaisuuksien erityisjärjestelyjen turvallisuussuunnitelma

Äänekosken kaupunki tulee 1.9.2020 alkaen edellyttämään kaupungin tiloissa yli 50 hengen tapahtumia järjestäviltä yhteisöiltä, yksityishenkilöiltä ja työryhmiltä turvallisuussuunnitelman, josta käy esille, kuinka tapahtuman järjestäjät huomioivat toiminnassaan aluehallintoviraston määräykset yleisötilaisuuksien eritysjärjestelyistä mm. käsihygieniaan ja turvavälien noudattamiseen liittyen.

Katsomokapasiteetit:
Painotalo iso sali 115 (230)
Mikkosali 41 (82)
Suolahtisali 191 (382)
Pankkari 650 (1300)
Liikuntatalo 600 (1200)
Valtuustosali 110 (220)

Tapahtuma

Tapahtumaturvallisuudesta vastaava henkilön ja hänen varahenkilönsä yhteystiedot

Tärkeimmät riskit ja niihin varautuminen 

Riskien hallinta