Asiointi

Äänekosken kaupunki palvelee asukkaita ja asiakkaita myös sähköisesti. Tälle sivulle kootaan yhteyksiä sähköisiin palveluihin. Sivu on vielä työn alla.

Äänekosken kaupungin asiointipalveluita voi käyttää myös Suomi.fi -sivuston k autta.

Suomi.fi

Äänekosken kaupungin yhteystiedot

Päätökset

Kaupungissa vireillä olevia asioita ja tehtyjä päätöksiä voi seurataverkkosivuilla julkaistuista toimielinten esityslistoista ja pöytäkirjoista sekä viranhaltijoiden päätöksistä.

Aloitteet

Kaupungille tarkoitetun kuntalaisaloitteen voi tehdä sähköisesti. Lue lisää:

Varhaiskasvatus

Ohjeet sähköisen hakemuksen täyttämiseen
Varhaiskasvatus-/kerhohakemus
Esiopetushakemus
Palvelurahahakemus

Sähköinen hakeminen

- varhaiskasvatus-/kerhohakemus
- esiopetushakemus
- palvelurahahakemus

Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeet

Tekniset ja ympäristöpalvelut

Tietoa tulee myöhemmin.

Vapaa-ajan palvelut

Tietoa tulee myöhemmin. 

Hallinto ja päätökset