Asiointi

Äänekosken kaupunki palvelee asukkaita ja asiakkaita myös sähköisesti. Tälle sivulle kootaan yhteyksiä sähköisiin palveluihin. Sivu on vielä työn alla.

Äänekosken kaupungin asiointipalveluita voi käyttää myös Suomi.fi-sivuston kautta.

Suomi.fi

Äänekosken kaupungin yhteytiedot löydät täältä

Hallinto ja päätöksenteko

Päätökset

Kaupungissa vireillä olevia asioita ja tehtyjä päätöksiä voi seurata www:ssä julkaistuista toimielinten esityslistoista ja pöytäkirjoista sekä viranhaltijoiden päätöksistä.

Aloitteet

Kaupungille tarkoitetun kuntalaisaloitteen voi tehdä sähköisesti. Lue lisää:

Kasvatus- ja opetuspalvelut

Varhaiskasvatus

Ohjeet sähköisen hakemuksen täyttämiseen
varhaiskasvatus-/kerhohakemus
esiopetushakemus
palvelurahahakemus

Sähköinen hakeminen

- varhaiskasvatus-/kerhohakemus
- esiopetushakemus
- palvelurahahakemus

Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeet

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Terveyspalvelut 

Sosiaalipalvelut

Tekniset ja ympäristöpalvelut

Tietoa tulee myöhemmin.

Vapaa-ajan palvelut

Tietoa tulee myöhemmin. 

Muokattu 9.3.2023