Asiointi

 

Äänekosken kaupunki palvelee asukkaita ja muita asiakkaita myös sähköisesti. Tälle sivulle kootaan yhteyksiä sähköisiin palveluihin. Sivu on vielä työn alla.

Hallinto ja päätöksenteko

Kaupungissa vireillä olevia asioita ja tehtyjä päätöksiä voi seurata www:ssä julkaistuista asiakirjoista:

Kaupungille tarkoitetun kuntalaisaloitteen voi tehdä sähköisesti. Lue lisää:

Kasvatus- ja opetuspalvelut

Lorem ipsum

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lorem ipsum

Tekniset ja ympäristöpalvelut

Lorem ipsum

Vapaa-ajan palvelut

Lorem ipsum