Kaavoituspalvelut

Kaavoituspalvelut valmistelee Äänekosken kaupungin aluetta koskevat maankäyttösuunnitelmat, kuten asemakaavat ja yleiskaavat. Kaavoituspalvelujen tehtäviin kuuluu myös poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu.

Näiltä sivuilta löydät tietoa maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta, vireillä olevista kaavahankkeista sekä ohjeita esim. poikkeamislupahakemuksen tekoon.

Kaavat

Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Yhteistiedot, ohjeita ja lomakkeet

Nimistönsuunnittelu

Kaavoitustoimen taksat

Kaavoituspalveluiden viranomaistehtävät ja maankäyttöön liittyvät tehtävät ovat maksullisia. Kaupunginhallitus on vahvistanut nykyisen kaavoituspalveluiden taksan, jonka maksut kaupunginhallitus 13.12.2021 § 397 on päivittänyt. Uusi maankäyttöpalveluiden palveluhinnasto on tullut käyttöön 1.1.2022.

Ajantasakaava- ja karttaotteiden aineistoista vastaa tonttipalvelut.

Muokattu 22.8.2022