Kaavoituspalvelut

Kaavoituspalvelut valmistelee Äänekosken kaupungin aluetta koskevat maankäyttösuunnitelmat, kuten asemakaavat ja yleiskaavat. Kaavoituspalvelujen tehtäviin kuuluu myös poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu.

Näiltä sivuilta löydät tietoa maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta, vireillä olevista kaavahankkeista sekä ohjeita esim. poikkeamislupahakemuksen tekoon.

Yhteystiedot

Äänekosken kaupunki
Kaavoituspalvelut
Hallintokatu 4
44100 Äänekoski

Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen
020 632 2035
-   asemakaavat, yleiskaavat
-   hankesuunnitelmat
-   poikkeamislupahakemukset ja suunnittelutarveratkaisut
-   kaupunkikuva
-   maapolitiikka
-   maankäyttösopimukset

Kaavasuunnittelija Tuuli Tolonen
020 632 2036
- asemakaavat, yleiskaavat
- poikkeamislupahakemukset ja suunnittelutarveratkaisut
- kaupunkikuva

Suunnitteluavustaja Paula Junikka
0400 115 240
-  kaavapiirtäminen
-  lähtötietoaineistojen kokoaminen

Kaavaotteet

tontit@aanekoski.fi
020 632 3346

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)

Kaavoitustoimen taksat

Kaavoituspalveluiden viranomaistehtävät ja maankäyttöön liittyvät tehtävät ovat maksullisia. Kaupunginhallitus on vahvistanut palveluiden taksan.

Ajantasakaava- ja karttaotteiden aineistoista vastaa tonttipalvelut.