Yhdistykset

Äänekosken kaupunki julkaisee kaupungin verkkosivuilla paikallisten yhdistysten yhteystietoja yhdistysten antamien tietojen pohjalta. Tietoja löytyy mm. sosiaali- ja terveysjärjestöistä, kulttuurijärjestöistä, liikuntajärjestöistä sekä kyläyhdistyksistä.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt

Kulttuurijärjestöt

Kylätoimikunnat

Liikuntaseurat

Muut järjestöt

Yhdistysten toiminta-avustukset

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta myöntää vuosittain toiminta-avustuksia äänekoskelaisille kulttuuri-, liikunta-nuoriso- ja kyläyhdistysten säännölliseen toimintaan. Toiminta-avustus myönnetään kerran vuodessa ja myönnetty avustus voi olla enintään 50 % yhdistyksen kokonaismenoista. Lue lisää

Kulttuuritoimen kohdeavustukset

Kulttuuri- ja liikuntajohtaja myöntää kulttuuritoimen kohdeavustuksia yhdistyksille, joiden kotipaikka on Äänekoski sekä Äänekoskella kirjoilla oleville yksityishenkilöille tai yksityishenkilöistä muodostetuille työryhmille tai toimikunnille. Lue lisää

Liikuntapalveluiden kohdeavustukset

Kulttuuri- ja liikuntajohtaja myöntää liikuntapalveluiden kohdeavustuksia yhdistyksille, joiden kotipaikka on Äänekoski sekä Äänekoskella kirjoilla oleville yksityishenkilöille tai yksityishenkilöistä muodostetuille työryhmille tai toimikunnille. Lue lisää

Kyläyhdistysten ja kylätoimikuntien kohdeavustukset

Kulttuuri- ja liikuntajohtaja myöntää kohdeavustuksia kyläyhdistyksille, joiden kotipaikka on Äänekoski ja kylätoimikunnille, joiden jäsenet ovat kirjoilla Äänekoskella. Lue lisää

Työllisyysavustukset yhdistyksille ja säätiöille 

Äänekosken kaupungin työllisyyspalveluiden avustuksia voidaan myöntää rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle, jonka toimintaan keskeisesti sisältyy työllistymisen edistäminen. Työllisyyspalvelujen avustuksia varten on vuodelle 2023 varattu 70 000 euron määräraha, josta avustuksia voidaan myöntää yhdistyksille ja säätiöille toiminta-avustuksena ja/tai toiminnan kehittämisavustuksena. Lue lisää