Äänekosken lukio

Äänekosken lukio ulkoapäin.
Äänekosken lukio, alkuaan Äänekosken Yhteiskoulu, on perustettu vuonna 1931. Vanha lukio sijaitsi metsätehtaan kyljessä Häränvirran rannalla. Uusi Äänekosken lukiorakennus valmistui kesällä 2017 ja koulutyö aloitettiin 1.8.2017. 

Uusi lukio on lähellä Pohjoisen Keski-Suomen opiston Poken Piilolanniemen kampusta. Lukio ja Poke muodostavat yhdessä laajan toisen asteen kampuksen, jossa riittää mahdollisuuksia. Uudet tilat ovat puhtaat ja terveelliset ja ennen kaikkea modernin ajan vaatimukset täyttävät. Äänekosken lukiossa opiskellaan, oivalletaan uutta ja viihdytään.

Äänekosken lukio on virallisestikin keskikokoinen lukio. Opiskelijamäärä vaihtelee 300-350 välillä. Näinkin suuri opiskelijamäärä tarkoittaa sitä, että kurssitarjottimemme on runsas ja monipuolinen. Pystymme tarjoamaan aina kaikki valtakunnalliset kurssit lähiopetuksena. Lisäksi koulukohtaisia kursseja on runsaasti.

Erityisesti on satsattu ohjaukseen ja opiskelijahuoltoon. Lukiossa on kaksi opinto-ohjaajaa ja erityisopettaja turvaamassa henkilökohtaista ohjausta. Lisäksi lukiolla toimii psykologi, kuraattori ja terveydenhoitaja. Ryhmäkoot ovat järkeviä.

Kansainvälinen, biopolkua kulkeva lukio tekee konkreettista korkeakouluyhteistyötä tarjoamalla korkea-asteen kursseja suoraan kurssitarjottimessa. Urheiluakatemiaopintoja voi suorittaa koko lukion ajan ammattivalmentajan ohjauksessa. Yrittäjyys ja työelämäyhteistyö toteutuu opiskeltavina opintojaksoina ja kummiyritysten avulla. Yhdistelmäopinnot onnistuvat toisen asteen kampuksella.

Aikuislinja toteutuu räätälöidysti. Kursseja saa suorittaa yhdessä innokkaiden nuorten kanssa.

Tutor- ja oppilaskuntatoiminta vilkasta, ja opettajien ja opiskelijoiden suhde välitön. Lukio tunnetaan yhteisöllisyydestä ja hyvästä hengestä. Pidämme huolta toinen toisistamme ja annamme mahdollisuuden rakentaa opiskelijan itsensä näköistä tulevaisuutta.

Lukio on ihmiselämän parasta ja antoisinta aikaa. Carpe diem.

Lisää Äänekosken lukion verkkosivuilla

Äänekosken lukion Urheiluakatemia

Lisätietoja:

Äänekosken lukio
Kuhnamontie 5b
44100 Äänekoski

Rehtori Jaana Tani
0400 115 205
jaana.tani@aanekoski.fi

Apulaisrehtori Sami Kallioinen
0400 115 264
sami.kallioinen@aanekoski.fi

Koulusihteeri Mervi Hollanti
0400 115 393
mervi.hollanti@aanekoski.fi

Katso lisää:

Kasvatus ja koulutus