Koulukuljetusten järjestämisen yleiset periaatteet

Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä. Vuoroliikenteessä lainsäädäntö ei vielä edellytä alkolukkoa. Samoin kaikissa vuoroliikenteen linja-autoissa ei lainsäädäntö edellytä turvavöitä.

Tarkemmat koulukuljetuksia koskevat tiedot löytyvät kouluasteiden omilta sivuilta.

Oppilaskuljetusmatkoja koskeva lainsäädäntö (perusopetuslaki 32 §)

Koulumatkatukilaki 48/1997 ja laki koulumatkatukilain muuttamisesta 1223/2020 

Muokattu 10.6.2021