Kulttuurikasvatussuunnitelma

Musiikillinen työpaja päiväkodissa, lapset hakevat soittimia.
Kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuurikoski takaa kaikille Äänekosken lapsille samat kulttuuritoimintaan osallistumisen mahdollisuudet. Päiväkodista alkava ja peruskoulussa portaittain, tavoitteellisesti etenevä kokonaisuus tutustuttaa lapset ja nuoret laajasti erilaisiin taidemuotoihin, paikalliseen kulttuuritarjontaan sekä alueen kulttuuriperintöön. 

Kulttuurikasvatussuunnitelma tukee lasten ja nuorten omaehtoista toimintaa. Toimintaa ohjaavat taidekasvatuksen ammattilaiset. Kulttuurikoski sisältää päiväkotien ja koulujen kulttuuripolut.

Päiväkotien kulttuuripolku

Päiväkotien kulttuuripolku sisältää kaksi kokonaisuutta vuodessa, yksi syyskaudella ja yksi kevätkaudella.  Keskeisiä toimintamuotoja ovat esimerkiksi:  

 •  Esitysten kiertuetoiminta päiväkodeissa ja niihin mahdollisesti liittyvät työpajat - 
 • Vierailut kulttuurikohteissa  
 • Taiteilijaresidenssi päiväkodissa  
 • Lisäksi henkilöstön kouluttaminen kulttuuritoiminnan elämyksellisyyteen, taiteen kokemiseen ja osallisuuteen, sekä näiden elementtien hyödyntämiseen varhaiskasvatustyössä.

 Koulujen kulttuurikasvatuspolku

 • Eskarit + 1 lk. Satupolku
 • 2. lk Kirjastopolku
 • 3. lk Ilmaisupolku
 • 4. lk Kulttuurihistoriapolku
 • 5. lk Elokuvapolku
 • 6. lk Kuvataidepolku
 • 7. lk Musiikkipolku
 • 8. lk Kokemuspolku
 • 9. lk Omapolku

Mihin kulttuurikasvatussuunnitelmalla pyritään ja miksi se on tärkeää

Kulttuurikasvatussuunnitelma takaa tasa-arvoisen mahdollisuuden osallistua ja tutustua taiteeseen ja kulttuuriin sekä:

 • Vahvistaa taitoja ymmärtää, arvioida ja käyttää kulttuuria 
 • vahvistaa kykyä lukea median ja ympäröivän maailman välittämiä viestejä 
 • tukee kulttuuri-identiteetin kasvua ja kulttuurikompetenssin kehittymistä. 
 • tekee paikallista lähikulttuuria ja kulttuuriperintöä tutuiksi. 
 • kehittää kulttuurien moninaisuuden ymmärtämisen taitoa
 • edistävää oppimista tuomalla uusia näkökulmia, tapoja ja menetelmiä.  
 • lisää viihtyvyyttä kouluissa ja varhaiskasvatuksessa, tarjoaa onnistumisen kokemuksia ja vahvistaa luovuutta ja itsetuntoa. 
 • tarjoaa keinoja itseilmaisuun ja asioiden käsittelyyn.

Kulttuuri